Викладачі та інженери кафедри

Доктор хімічних наук

Посохов Євген Олександрович

1988-1993, Хімічний факультет Харківського державного університету, Харків, Україна. Диплом спеціаліста з відзнакою (хімік, викладач хімії).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ЗВАННЯ

Доктор хімічних наук:           2015, захист докторської дисертації відбувся у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна. Тема докторської дисертації (спеціальність – «фізична хімія»): «Фізико-хімічні аспекти взаємодії з ліпідними мембранами і фотоніка біологічно орієнтованих сполук, визначені методами оптичної спектроскопії».

Кандидат хімічних наук:      2000, захист кандидатської дисертації відбувся у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна. Тема кандидатської дисертації (спеціальність – «органічна хімія»): «Протолітичні реакції у збудженому стані та спектрально-люмінесцентні властивості орто-гідрокси похідних 2,5-діарил-1,3-оксазолу та 2,5-діарил-1,3,4-оксадіазолу».

ПОСАДИ

2016 – т. час      Старший викладач кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

2013 – 2016       Старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2010 – 2013       Докторант, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2010                   Старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2004 – 2010        Постдок, кафедра біохімії та молекулярної біології, Університет канзаського медичного центру, Канзас Ситі, США.

2003-2004          Старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2002-2003          Запрошений дослідник, программа NATO-PC Наукової та технічної ради Туреччини (TUBITAK), Інститут сонячної енергії Егейського університету, Ізмір, Туреччина

2002                   Науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

2000-2002          Постдок, Інститут фізичної хімії Польскої академії наук, Варшава, Польща

2000                   Науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

1997-2000          Аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

1993-1996          Молодший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

НАУКОВІ ТОВАРИСТВА

Американське біофізичне товариство (Biophysical Society), з 2006;

Європейська фотохімічна асоціація (European Photochemical Association (EPA)), з 1998.

ОБЛАСТІ EКСПЕРТИЗИ:

– Флуоресцентна та фосфоресцентна спектроскопія

– Часороздільна флуоресцентна спектроскопія

– Спектроскопія одиничних молекул (однокольорова та двокольорова флуоресцентна кореляційна спектроскопія, Ферстерівський переніс енергії одиничних молекул)

– Інфрачервона спектроскопія

– Спектроскопія поляризованого світла

– Низько-температурна оптична спектроскопія

– Електронна адсорбційна спектроскопія розчинів та твердих тіл у видимій та ультрафіолетовій областях спектра

– Квантово-хімічні розрахунки (HyperChem)

– Реакція внутрішньомолекулярного фотопереносу протона і заряду в органічних флуорофорах

– Органічні флуорофори – флуоресцентні зонди (органічні гетероциклічні люмінесцентні сполуки для потреб біологічно орієнтованого аналізу)

– Спектроскопічні методики моніторингу фізико-хімічних властивостей біологічних мембран.

GOOGLE SCHOLAR-Posokhov

yevgenposokhov@gmail.com

 

Доцент кафедри, доктор хімічних наук

Крамаренко Віктор Юрійович

Закінчив Харківський політехнічний інститут, 1987, спеціальність «Технологія лаків, фарб та неметалевих покриттів», інженер-хімік-технолог.

Доктор хімічних наук, 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, 2009 р., «Кінетика формування та релаксаційні переходи в гетероциклічних полімерних сітках».

Основні напрямки наукових досліджень
Дослідження кінетики формування гетероциклічних полімерних сіток; властивості сітчастих полімерів; кінетика формування та властивості лакофарбових покрить

На даний час діяльність наукової школи під керівництвом д.х.н. Крамаренко В. Ю. пов’язана з дослідженнями за сучасними напрямами розвитку лакофарбових технологій «Дослідження властивостей покрить на основі водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів».

Публікації у наукометричних базах (з посиланнями на сторінку авторського профілю у кожній базі).
https://app.webofknowledge.com/author/record/2237443 – 21 публікація
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201190831 – 28 публікацій
ID ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8778-1414

GOOGLE SCHOLAR-Kramarenko
kram.cap@gmail.com

Професор кафедри, кандидат хімичних наук

Міхедькина Олена Иосипівна

Закінчила навчання в ХПІ в 1971 році  за спеціальністю “технологія жирів”, деякий час працювала  в ХДУ на кафедрі органічної хімії, з 1985 року працює на кафедрі органічної хімії ХПІ, спочатку науковим співробітником, а потім викладачем. Читає лекції з органічної хімії та технічної органічної хімії.

GOOGLE SCHOLAR-Mikhedkina

elena.mikhedkina@gmail.com

 

Доцент кафери, кандидат хімічних наук
Нескорожена Галина Дмитрівна

Закінчила Харківський політехнічний інститут, 1983 р., Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покрить, інженер хімік-технолог. Кандидат хімічних наук, 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, 1997 р., «Закономірності формування та властивості полімерних сіток на основі модифікованих олігоефірмалеїнатів»

Основні напрямки наукових досліджень
Дослідження плівкоутворювальних властивостей олігоестермалеїнатів та властивості лакофарбових покрить
Публікації у наукометричних базах (з посиланнями на сторінку авторського профілю у кожній базі).
https://app.webofknowledge.com/author/record/29601443 – 1 публікація;
https://app.webofknowledge.com/author/record/17036777 – 1 публікація;
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&basicTab=&affiliationTab=&advancedTab=&st1=Neskorozhena – 2 публікації.
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&basicTab=&affiliationTab=&advancedTab=&st1=Neskorozhennaya – 1 публікація
gdn@m-impex.com.ua

Доцент кафери, кандидат хімічних наук
Корягін Андрій Геннадійович

У 2001 закінчив ХДПУ спеціальність – хімічні технології високомолекулярних сполук, кваліфікація – «магістр»
Кандидат хімічних наук,02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, 2012 р., Тема дисертації «Синтез та властивості олігомерів та полімерів з використанням фурфурилгліцидного етеру»

kafedratpkm@gmail.com
Andrii.Koriahin@khpi.edu.ua
GOOGLE SCHOLAR-Koryagin

 

Доцент кафедри
Мельник Ігор Іванович

Випускник ХДУ 1978 року за спеціальністю “хімія”. Працював науковим співробітником в Інженерно-економічному інституті, з 1981 року працює в ХПІ науковим співробітником, а після закінчення аспірантури, працює викладачем кафедри. Читає лекції з органічної хімії та веде спецкурс з органічної хімії.

 

Старший викладач кафедри
Ларіна Ганна ІванівнаВипускниця Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 2006 року за спеціальністю «хімічна технологія органічних речовин». Працювала науковим співробітником відділу аналітичних досліджень, стандартизації, метрології та екології ДП Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (ДП «УХІН») Харків, Україна. З 2021 працює в НТУ «ХПІ» на посаді старшого викладача.

 

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач лабораторією

Зекунова Тетяна Іванівна

zekunova1211@gmail.com
Працює в НТУ “ХПІ” з 1982 р. Випускниця НТУ “ХПІ” кафедри лаків та фарб за спеціальністю “Лаки, фарби, лакокофарбові покриття”. Трудову діяльність починала ст. лаборантом, інженером, науковим співробітником. З 2018р завідуюча учбовою лабораторією кафедри.
 

Завідувач лабораторією ЛФМ
Ситнікова Лідія Василівна

 

Інженер I категорії

Тимченко Галина Павлівна

Випускниця ХДУ 1983 року за спеціальністю “хімія”, працює на кафедрі з  1987 року.

 

Інженер I категорії

Овсянкіна Олена Вікторівна

Випускниця ХДУ  1976  року за спеціальністю “хімія”, закінчила аспірантуру ХПІ.

 

Інженер I категорії

Бірюкова Єлена Іллівна