Завідувач кафедрою

Доктор хімічних наук, професор

Циганков Олександр Валерійович

 

Освіта Вища: 1997-2002, Хімічний факультет Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровськ, Україна.

Диплом магістра з відзнакою (спеціальність – «Хімія»).

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ЗВАННЯ
Доктор хімічних наук: 2015, захист докторської дисертації відбувся в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, Україна. Тема докторської дисертації (спеціальність – 02.00.03 органічна хімія): «вплив природи замісників на особливості структури та хімічні властивості N-хлор-N-алкоксиамідів, N,N-діалкоксиамідів і похідних N-алкоксигідразинів».
 Доцент:

Професор

 2012, присвоєно вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін і авіаційної хімії.

16 грудня 2019 року присвоєно вчене звання професора  кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить НТУ “ХПІ”.

ПОСАДИ

2016 – по т. час Завідувач кафедрою органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
2009 – 2016 Т.в.о. завідувача кафедрою загально-технічних дисциплін і авіаційної хімії відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» (м. Кіровоград)
2006 – 2009 Доцент кафедри механіки і конструкції авіаційної техніки Державної льотної академії (м. Кіровоград)
2006 Старший викладач кафедри механіки і конструкції авіаційної техніки Державної льотної академії (м. Кіровоград)
2002 – 2005 Аспірант кафедри органічної хімії Дніпропетровського національного університету
GOOGLE SCHOLAR-Tsygankov

geminalsystemsn@gmail.com