Магистры

Утверждение тем: Протокол № 2 от 4 сентября 2018 года.  

Приказ № 3618 СТ  от 4 октября 2018 года

 

Специализация  123.01   Компьютерные системы и сети

группа КИТ-13мп

Дни защит: 12.12.18, 9.00,  17.12.18, 9.00,  302 вк

п/п

П . І. Б

студента

Тема дипломної роботи

(проекту)

Керівник, посада
1 АНДРЮЩЕНКО

Максим

Костянтинович

Дослідження та розробка багатомовної системи фільтрації повідомлень доцент, к.т.н

БАЛЕНКО

Олексій

Іванович

2 БАТАНОВ

Микита

Антонович

Розробка програмного забезпечення для систем контролю комунального підприємства професор, к.т.н

ФІЛОНЕНКО

Алевтина

Михайлівна

3 БЕРЛОУС

Максим

Миколайович

Мережна модель програмної підсистеми комплексу засобів автоматизації професор, к.т.н

ФІЛОНЕНКО

Алевтина

Михайлівна

БОКОВА

Олександра

Дмитрівна

Вдосконалення методу маршрутизації даних в комп’ютерних мережах професор, д.т.н

СЕМЕНОВ

Сергій

Геннадійович

5 ВАЛЕНТІЙ

Олександр

Миколайович

Розробка серверної частини онлайн виборів професор, к.т.е

ГЛАВЧЕВ

Максим

Ігорович

6 ВОЙТЕНКО

Валерія

Олегівна

Застосунок для роботи з системними файлами баз даних

 

ст. викладач

ПАНЧЕНКО

Володимир

Іванович

7 ГАРБАРЬ

Артем

Юрійович

Програмні компоненти комп’ютерних
систем інформаційної підтримки
інженерної діяльності
професор, д.т.н

СЕМЕНОВ

Сергій

Геннадійович

8 ДІДУСЕНКО

Оксана

Євгенівна

Мобільний застосунок цифрової обробки графічних зображень для iOS

 

ст. викладач

ПАНЧЕНКО

Володимир

Іванович

9 КАНДИБА

Андрій

Володимирович

Система моніторингу виконання ІТ-
проектів
професор,  д.т.н.

ФІЛАТОВА

Ганна

Євгенівна

10 КИБКА

Денис

Анатолійович

Розробка стеганографічної системи захисту даних професор, к.т.н.

ЗИКОВ

Ігор Семенович

11 КОЛЄСНІКОВ

Владислав

Олександрович

Дослідження моделей оцінки результатів тестування з розробкою додатка перевірки знань доцент, к.т.н

БАЛЕНКО

Олексій

Іванович

12 КОСТЬ

Сергій

Євгенійович

Розробка Android-застосунку для розпізнавання команд керування

 

доцент, к.т.н

ЛІПЧАНСЬКИЙ

Максим

Валентинович

13 КРИКУН

Богдан

Костянтинович

Розробка програмної тренувальної моделі радіолокаційної станції професор, д.т.н.

НОСКОВ

Валентин

Іванович.

14 КУЗЕНКО

В`ячеслав

Віталійович

Розробка мобільного додатку на базі
Android для пристрою Tv box
професор, к.т.н.

ХАВІНА

Інна Петрівна

15 НАРИШКІНА

Олена

Олександрівна

Розробка людино-машинного інтерфейсу в SCADA-системі професор, д.т.н.

ЛЕОНОВ

Сергій

Юрійович

16 НЕМАШКАЛОВ

Микита

ячеславович

Дослідження методів обліку кіберзмагань доцент, к.т.н

ПОДОРОЖНЯК

Андрій

Олексійович

17 НІКОЛАЄВ

Сергій

Сергійович

Розробка електронної бібліотеки доцент

ДАЛЕКА

Валентина

Дмитрівна

18 ОЗЕРЯН

Микита

Олександрович

Розробка клієнтської частини мобільного сервісу по доставці води доцент

ДАЛЕКА

Валентина

Дмитрівна

19 ПАРФЬОНОВ Богдан

Ігорович

Модель побудови мобільного додатка за допомогою Unity Engine для платформи Android к.т.н. професор

ЧЕРВОННИЙ

Станіслав

Йосипович

20 ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Володимирівна Аналіз та оптимізація веб-проекту з застосуванням JS фреймворків професор, к.т.н.

ЗИКОВ

Ігор

Семенович

21 СМОЛА

Максим

Романович

Дослідження системи застосування криптовалюти доцент, к.т.н

ПОДОРОЖНЯК

Андрій

Олексійович

22 ТИРТИШНИЙ

Дмитро

Андрійович

Розробка, тестування та дослідження
WEB-сайту інтернет магазину
професор, д.т.н.

НОСКОВ

Валентин

Іванович

23 ХРАМОВ

Олексій

Миколайович

Дослідження методів вбудовування
інформації в спектральну область
зображень
доцент, к.т.н.

МЕЗЕНЦЕВ

Микола

Вікторович

Специализация  123.02  Системное программирование 

группа КИТ-23мп

Дни защит: 13.12.18, 9.00,  18.12.18, 9.00,  302 вк

1 БЕЛИМЕНКО

Вячеслав

Сергійович

Розробка системи дослідження якості харчування ст. викладач

ШЕІН

Олександр

Миколайович 

2 БІЛОУСОВ

Олексій

Михайлович

Розробка клієнтської частини онлайн виборів професор, к.т.е

ГЛАВЧЕВ

Максим

Ігорович

3 БОЖКО

Валерій

Андрійович

Розробка тестів обчислювальних
пристроїв з застосування багатозначних алфавітів
професор, д.т.н.

ЛЕОНОВ

Сергій

Юрійович

4 ВИДРЯ

Віталій

Юрійович

Порівняльний аналіз засобів та методів
IP-телефонії
професор, к.т.н.

ЗИКОВ

Ігор

Семенович

5 ГОРЕНКО

Надія

Олексіївна

Підсистема підвищення якості
візуалізації ультразвукових зображень
професор, д.т.н.

ФІЛАТОВА

Ганна

Євгенівна

6 ДЕЛЕГОЙДІН

Кирило

Костянтинович

Дослідження методів оцінки якості
Web-додатків при автоматизованому формуванні тестових сценаріїв
доцент к.т.н

БАЛЕНКО

Олексій

Іванович

7 ЖМАЄВ

Анатолій

Юрійович

Оптимізація продуктивності корпоративного MSA проекту для платформи Netflix ст. викладач

МОЛЧАНОВ

Георгій

Ігорович

8 КОВАЛЕНКО

Олексій

Андрійович

Дослідження методів визначення
асоціативних залежностей між
дискретними ознаками
фактографічних даних
доцент,  к.т.н.

ПОЧЕБУТ

Максим

Валентинович

9 КОВАЛЬ

Дмитро

Юрійович

Розробка засобу протидії розподіленим атакам на сервер ст. викладпч

ЛИМАРЕНКО

В’ячеслав

Володимирович

10 КОМЯГІНА

Євгенія

Віталіївна

Розробка системи аналізу успішності студентів ст. викладач

ШЕІН

Олександр

Миколайович 

11 КОСТЕНЕВИЧ

Ігор

Дмитрович

Дослідження та розборка програмного забезпечення для формування
3D-дизайну
професор, д.т.н.

КУЧУК

Георгій

Анатолійович

12 КОЧЕТОВ

Вадим

Олександрович

Методи шифрування та стиснення даних
у медицині та їх застосування поруч
із специфікацією медичних повідомлень
HL7
ст. викладпч

ЛИМАРЕНКО

В’ячеслав

Володимирович

13 КУЦЕНКО

Вадим

Олексійович

Дослідження поліномів для генераторів псевдовипадкових чисел з нелінійними зворотними зв’язками

 

професор, к.т.н.

РИСОВАННИЙ

Олександр

Миколайович

14 ЛІТОВКА

Михайло

Олегович

Розробка методу ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі
показника  Херста
професор, к.т.н

ГАВРИЛЕНКО

Світлана

Юріївна

15 МЕЛЬНИК

Маргарита

Сахівна

Розробка методу ідентифікації стану комп’ютерної системи  в умовах нечітких вихідних даних професор, к.т.н

ГАВРИЛЕНКО

Світлана

Юріївна

16 ОРОБИНСЬКИЙ

Олександр

Володимирович

Дослідження механізмів обміну повідомленнями в універсальному месенджері між мобільними пристроями
з ОС Android 7.0 та вище
професор к.т.н.

КОЗІНА

Ольга

Андріївна

17 ПЧЕЛІНЦЕВ

Дмитро

Олексійович

Дослідження та розробка фреймворку
для автоматизованого тестування
графічного інтерфейсу веб-додатків
професор, к.т.н

РИСОВАННИЙ

Олександр

Миколайович 

18 ФІЛОНЕНКО

Олександр

Володимирович

Дослідження питання покращення ефективності та організації навчального процесу на мовних курсах професор, д.т.н.

ЗАКОВОРОТНИЙ

Олександр

Юрійович

 

19 ЧАН

Суан

Чионг

Метод перерозподілу навантаження інформаційно-телекомунікаційної
мережі
професор, д.т.н.

КУЧУК

Георгій

Анатолійович

20 ЧЕЛАК

Віктор

Володимирович

Розробка модуля прийняття рішень антивірусної системи професор, к.т.н

ГАВРИЛЕНКО

Світлана

Юріївна

21 ШИЯН

Олексій

Миколайович

Дослідження методів детектування
спуфінг-атак при аутентифікації
обличчя користувача
професор, к.т.н.

КОЗІНА

Ольга

Андріївна

Специализация  123.03  Специализированные компьютерные системы

группа  КИТ-33мп

Дни защит: 14.12.18, 9.00,  302 вк

1 ВИШКОВСЬКИЙ

Віктор

Сергійович

Система підтримки прийняття рішень на основі аналізу рентгенологічних зображень професор, д.т.н.

ФІЛАТОВА

Ганна

Євгенівна

2 ГРИГОРОВИЧ

Валентин

Олександрович

Дослідження методів прогнозування виникнення пробуксовки колісних пар рухомого складу професор, д.т.н.

ЗАКОВОРОТНИЙ

Олександр

Юрійович

 

3 ДВАРАКОВСЬКА

Олександра

Василівна

Аналіз психофізіологічного стану
водіїв із застосуванням основних
сучасних технологій розробки ПЗ.
Частина 1
доцент, к.ф-м.н.

ЧЕРНИХ

Олена

Петрівна

4 КОСТЕНКО

Артем

Олексійович

Розробка МК пристрою управління опаленням доцент, к.т.н.

ДАНИЛЕНКО

Олександр

Федорович

5 МУХІН

Володимир

Олександрович

Сучасний підхід до розробки апаратної
і програмної частин 3D-принтера
професор, к.т.н

ФІЛОНЕНКО

Алевтина

Михайлівна

6 ОЧЕРЕТ

Ігор

Олександрович

Метод оцінки надійності пристрою керування сервером професор, д.т.н.

КУЧУК

Георгій

Анатолійович

7 ПЕРМЯКОВ

Олег

Костянтинович

Розробка та дослідження алгоритмів
САР електропередачі дизель-поїзда
професор, к.т.н. 

ЗАПОЛОВСКИЙ

Микола

Йосипович

8 СТРЄЛЬЦОВ

Віталій

Вікторович

Надання медичної допомоги за допомогою парсера доцент, к.ф-м.н.

ЧЕРНИХ

Олена

Петрівна

9 СТРІЛЯНИЙ

Олег

Миколайович

Дослідження та розробка системи
глушення сигналів
професор, к.т.н. 

ЗАПОЛОВСКИЙ

Микола

Йосипович

10 СТРЮКОВ

Андрій

Олександрович

Аналіз психофізіологічного стану
водіїв із застосуванням основних
сучасних технологій розробки ПЗ.
Частина 2
доцент, к.ф-м.н.

ЧЕРНИХ

Олена

Петрівна

11 ТАРАСЕНКО

Павло

Станіславович

Розробка додатку для смартфонів під управлінням операційної системи
Android
професор, к.т.н

ФІЛОНЕНКО

Алевтина

Михайлівна

12 ШУТКА

Петро

Михайлович

Створення системи управління
вимогами з використанням
лінгвістичного проблемно-
орієнтованого програмного
забезпечення
професор, к.т.н

ФІЛОНЕНКО

Алевтина

Михайлівна

13 ЯГНЮКОВА

Анна

Вячеславівна

Фрактальна обробка медичних
зображень
професор, д.т.н.

ПОВОРОЗНЮК

Анатолій

Іванович