Молчанов Георгий Игоревич

Должность: старший преподаватель

Названия дисциплин:

  1. Объектно-ориентированное программирование – 32 лек. час.
  2. Инженерия программного обеспечения – 32 лек. час.

Информация о научной деятельности:

1. Молчанов Г.І. Мультиагентная система оптимального управления коалицией роботов/ И.П. Хавина, Г.И. Молчанов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 17 (1239). – C. 5–9.
2. Молчанов Г.І. Концепція вдосконаленої технології опису моделей розмежування доступу для захисту даних в комп’ютерній системі / С.Г. Семенов,  Г.І. Молчанов, В.І. Панченко // Зб. наукових праць.  Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2015. – Вип. 1(126) С.133-135.
3. Молчанов Г.І. Дослідження можливостей графічних процесорів при реалізації алгоритмів симетричного шифрування / О.І. Баленко, О.О. Можаєв, Г.І. Молчанов, В.І. Панченко // Науково-технічний журнал  «Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті» – Х.: УДУЗТ, 2015. – Вип. 4(113) С.44-47.
4. Молчанов Г.І. Вдосконалення методу мінімізації булевих функцій за умови інформаційної надлишковості / С.Г. Семенов, І.В.Миронець,
Г.І. Молчанов, В.І. Панченко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ, 2015. – Вип. 3(35). – С. 92-97.
5. Мерлак В.Ю., Зиков І.С, Молчанов Г.І. Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів  Наукове видання “Системи управління, навігації та зв’язку” 2018, випуск 4(50)” с. 125-128.
6. МАС управления загрузкой оборудования цеха / И.П.Хавина, Г.І. Молчанов // Фізичні та комп`ютерні  технології. Матеріали   ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 грудня 2017, м. Харків. – Одеса: ОНПУ, 2018. – С.137-140.
7. МАС управления предприятием в режиме реального времени / И.П.Хавина, Г.І. Молчанов// Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: Материалы международной научно-технической конференции, 26-29 сентября 2018 г.– Одесса: ОНПУ, 2018.–208 с.

 

Контакты:
Вечерний корпус, к. 311
тел. 707-61-98

Posted on: 17.11.2015