Month: Вересень 2017

КАФЕДРА ОТП НА XXVII МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМІ «МЕТРОЛОГІЯ І МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», Г. СОЗОПОЛЬ (БОЛГАРІЯ)

З 3.09 по 11.09 викладач кафедри ОТП проф. Гавриленко Світлана Юріївна та студент 5-го курсу Челак Віктор (гр. КІТ-23мп) відвідали Болгарію, і взяли участь в міжнародному симпозіумі «Метрологія та метрологічні вимірювання». Організатором симпозіуму є Технічний університет – Софія. Цей симпозіум проходить на гостинній землі міста Созополя вже 27-й рік. У роботі конференції брали участь: д.т.н. Христо Радев (Болгарія), д.т.н. Раннев Георгій Георгійович (Росія), д.т.н. Тайманов Роальд Євгенович (Росія), д.т.н. Барі Джонс (Великобританія), д.т.н. Міхаель Сфанцікопулос (Греція), академік Емануель Володимир Леонідович (Росія) та інші.

(На фотографіях проф. каф. ОТП Гавриленко С.Ю., студент групи КІТ-23мп Челак В.В., організатор симпозіуму д.т.н. Христо Радев, Болгарія).

 

Відкриття симпозіуму почалося з пленарного засідання, на якому були розглянуті основні проблеми метрології. Великий інтерес і гостру дискусію викликала доповідь Емануель Володимира Леонідовича «Метрологічній коректності досліджень медичної лабораторної діагностики», де були розглянуті основні невизначеності вимірювань в медицині.

Робота симпозіуму тривала 9 секціями, кожна з яких торкалася одну з галузей. Представники кафедри ОТП брали участь в роботі 4-х секцій і виступили в III секції «Вимірювальні та інформаційні системи і технології» з доповіддю на тему «Оцінка стану комп’ютерної системи на основі показника Херста».

Показника Херста, запропонований в якості одного з евристичних методів виявлення аномалій комп’ютерних систем. Дані дослідження проводяться в рамках госпдоговірної тематики кафедри ОТП. Результати цієї роботи будуть використані в якості складової розробляється комплексного антивірусного системи захисту інформації.

Варто відзначити також роботу доцента кафедри фізики ХНУРЕ Сергія Мєшкова пов’язану з дослідженням методів теплового неруйнівного контроля (Секція IV) і аспіранта Сергія Єфименка (ХНУРЕ) (створення інноваційного методу вимірювання кольору відображених поверхонь). Особливий інтерес учасників симпозіуму так само викликали доповіді, представлені на секції VIII «Вимірювання в гуманітарній області».

Учасники симпозіуму також мали можливість ознайомитися з болгарської культурою, дізнатися історію міста, відвідати концерт, організований мером міста Созополя.

Участь у симпозіумі дозволило відстежити тренди і нові технології в галузі вимірювання, придбати нові і корисні зв’язки серед учасників, отримати потужний мотиваційний і емоційний заряд.

До нових зустрічей, Созополь!

 

 

ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект»

Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує всіх бажаючих взяти участь в роботі ІV-й Міжнародній науково-технічній конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» (ІУШІ-2017), яка відбудеться 21 – 23 листопада 2017 року на кафедрі обчислювальної техніки та програмування НТУ “ХПІ” (м.Харків).

Напрямки роботи конференції:
1. Інформаційні технології.
2. Обчислювальні мережі і системи, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
3. Програмне забезпечення.
4. Застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці.
5. Діагностика, контроль і надійність цифрових пристроїв і систем.
6. Нейрокомп’ютери і нейронні мережі.
7. Розпізнавання образів і обробка зображень.
8. М’які обчислення в інформатиці, моделюванні та управлінні.
9. Телекомунікаційні системи, мережі і технології.
10. Інтелектуальні медичні системи підтримки прийняття рішень.
11. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні.
12. Кібербезпека.

Контрольні терміни:
31.10.2017 – Надання оргкомітету готових до друку тез доповідей обсягом 1 сторінка.
08.11.2017 – Повідомлення про включення доповіді до програми конференції.
15.11.2017 – Крайній термін оплати організаційного внеску.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до тез на конференцію розміщені на сайті: http://pim.net.ua.

Розмір оргвнеску для участі в конференції, включення в програму конференції та публікації тез доповідей – 150 грн.
(У вартість оргвнеску не входить поштова пересилка матеріалів конференції).

Електронні варіанти матеріалів конференції будуть розміщені на сайті pim.net.ua в розділі архів (http://pim.net.ua/archive.php).
Контактні телефони: + 38-097-967-32-71 (редактор д.т.н., проф. Заковоротний Олександр Юрійович), e-mail: arcade@i.ua

XVII Міжнародна конференція “Проблеми інформатики та моделювання”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі XVII Міжнародної конференції Проблеми інформатики та моделювання” (ПІМ-2017), яка відбудеться 11-15 вересня 2017 г. на базі Одеської національної академії зв’зку ім. О.С. Попова “Електрон”  (Одеса, Кароліно-Бугаз).

Більш детальну інформацію можна отримати у розділі ПІМ.