Month: Січень 2018

Кращі дипломні проекти спеціалістів

На кафедрі «Обчислювальна техніка та програмування» НТУ «ХПІ» визначили найкращі дипломні проекти спеціалістів «Комп’ютерної інженерії». Ці роботи мають різну направленість (програмні та апаратні засоби комп’ютерних та комп’ютеризованих систем, інтернет-застосунки, математичні моделі), вирішують складні практичні завдання, а деякі з розробок випускників кафедри уже використовуються на підприємствах та фірмах. Авторами кращих дипломних проектів стали студенти: Анатолій Гасинський (гр. КІТ-12с), Іван Козеровський (гр. КІТ-12с) та Ірина Садоха (гр. КІТ-32с).

    Дипломна робота студента Анатолія Гасинського присвячена розробці систем типу «Розумний будинок» та різного типу інтелектуальних охоронних систем.

    Іван Козеровський розробив додатковий комплект мікроконтролерних пристроїв (КМКП) для систем управління автомобілем з інжекторним вприскуванням палива.

     Дипломний проект Ірини Садохи пов’язаний із розробкою інтелектуальної системи керування опаленням кімнати. 

   Професорсько-викладацький склад кафедри обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» відзначив високий рівень підготовки дипломних проектів випускників та вміле використання сучасних інформаційних технологій при виконанні поставлених задач.

    Детальніше