Month: Червень 2018

Кращі дипломні роботи магістрів

На кафедрі «Обчислювальна техніка та програмування» НТУ «ХПІ» визначили найкращі дипломні роботи магістрів у навчальному 2018 року за напрямом «Комп’ютерна інженерія».

Авторами кращих дипломних робіт стали студенти

групи КІТ-12М ПРОКОПЬЄВ  Ігор та  АНТОНЮК Валентина, 

групи КІТ-22М ВОЛОШИН Денис, ГОРБЕНКО Ярослав, ЛУКАШОВ Владислав, БЄЛОУСОВ Павло. 

Студенти презентували розробки інтерактивного електронного тиру, електронної бібліотеки з відгуками читачів, системи генерації псевдовипадкових чисел,  апаратно-програмного комплексу аудиту відвідування занять студентами, інтелектуальної  системи «Розумний будинок».

Детальніше 

Ці роботи мають різну направленість (програмні та апаратні засоби комп’ютерних та комп’ютеризованих систем, інтернет-застосунки, математичні моделі), які вирішують складні практичні завдання, а деякі з розробок випускників кафедри ОТП уже використовуються на самій кафедрі, підприємствах та фірмах.

Професорсько-викладацький склад кафедри обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» відзначив високий рівень підготовки дипломних робіт випускників та вміле використання сучасних інформаційних технологій при виконанні поставлених задач.