Month: Жовтень 2018

Вибори декана

26.10.2018 о 12:00 в ауд. 1 ЕК  відбудеться конференція трудового колективу факультету комп‘ютерних та інформаційних технологій з питання вибору декана факультету.

Реєстрація делегатів конференції з 11.30 до 11.50.
Для реєстрації делегатам конференції потрібно при собі мати посвідчення особи (паспорт, права водія, студентський квіток тощо).

Викладачі, що мають заняття за розкладом, прибувають на конференцію трудового колективу після закінчення заняття на перерві.

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАТИКА, УПРАВЛІННЯ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» (ІУШІ-2018)

Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує всіх бажаючих взяти участь в роботі V-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект», яка відбудеться 20 – 22 листопада 2018 року на кафедрі обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» ( м. Харків).
Напрямки роботи конференції:
1. Інформаційні технології.
2. Обчислювальні мережі і системи, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
3. Програмне забезпечення.
4. Застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці.
5. Діагностика, контроль і надійність цифрових пристроїв і систем.
6. Нейрокомп’ютери і нейронні мережі.
7. Розпізнавання образів і обробка зображень.
8. М’які обчислення в інформатиці, моделюванні та управлінні.
9. Телекомунікаційні системи, мережі і технології.
10. Інтелектуальні медичні системи підтримки прийняття рішень.
11. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні.
12. Кібербезпека.
Контрольні терміни:
31.10.2018 – Надання оргкомітету готових до друку тез доповідей обсягом 1 сторінка.
07.11.2018 – Повідомлення про включення доповіді до програми конференції.
15.11.2018 – Крайній термін оплати організаційного внеску.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до тез на конференцію розміщені на сайті: http://pim.net.ua.
Розмір оргвнеску для участі в конференції, включення в програму конференції та публікації тез доповідей – 150 грн.
Електронні варіанти матеріалів конференції будуть розміщені на сайті pim.net.ua в розділі архів (http://pim.net.ua/archive.php).
Контактні телефони: + 38-097-967-32-71 (редактор д.т.н., проф. Заковоротний Олександр Юрійович), e-mail: arcade@i.ua