Month: Жовтень 2019

Титульні листи і завдання на дипломну роботу магістра

Титульні листи і завдання на дипломну роботу магістра згідно СТЗВО 2.01-2018

титул листи та завдання_магістри

Затвердження тем дипломних робіт магістрів-професіоналів –
Наказ № 2535 СТ від 10 жовтня 2019 року, протокол  №2 від 23 вересня 2019 року

Методичні вказівки “Дипломне проектування”

 

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАТИКА, УПРАВЛІННЯ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» (ІУШІ-2019)

Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує всіх бажаючих взяти участь в роботі VI-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект», яка відбудеться 27 – 29 листопада 2018 року на кафедрі обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» ( м. Харків).

Напрямки роботи конференції:
1. Інформаційні технології.
2. Обчислювальні мережі і системи, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
3. Програмне забезпечення.
4. Застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці.
5. Діагностика, контроль і надійність цифрових пристроїв і систем.
6. Нейрокомп'ютери і нейронні мережі.
7. Розпізнавання образів і обробка зображень.
8. М'які обчислення в інформатиці, моделюванні та управлінні.
9. Телекомунікаційні системи, мережі і технології.
10. Інтелектуальні медичні системи підтримки прийняття рішень.
11. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні.
12. Кібербезпека.
13. Автоматизація технологічних і виробничих процесів.
14. Комп'ютерно-інтегровані технології.
15. Комп'ютеризовані мехатронні системи.
Контрольні терміни:

31.10.2019 – Надання оргкомітету готових до друку тез доповідей обсягом 1 сторінка.
10.11.2019 – Повідомлення про включення доповіді до програми конференції.
15.11.2019 – Крайній термін оплати організаційного внеску.

Мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до тез на конференцію розміщені на сайті: http://pim.net.ua.