6 рік навчання

Осінній семестр

123 спеціальність

Математичні методи в наукових дослідженях
Аналіз та синтез захищених систем
VHDL-технології проектування електронних пристроїв
Бортові системи керування
Низькорівневе програмування апаратних засобів
Теорія ризиків
Мобільні системи прийняття рішень
Системи комп’ютерного зору

Веснянний семестр

123 спеціальність

Переддипломна практика
Дипломне проектування