Освітня програма “Кібербезпека”

Спеціальність відкрита в 2017 році. Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною формою.
Випускники будуть захищати дипломи за спеціальністю 125 – «Кібербезпека»

“Бакалавр” 
Шифр125.01
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки»
 
Магістр” 
Шифр125.01
Ступень вищої освіти:
Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація«Професіонал в галузі  кібербезпеки»
Магістр (освітньо-науковий рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців
Кваліфікація«Професіонал-дослідник в галузі  кібербезпеки»

Статистика вступу 2019 року

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

• сучасні технології безпечного програмування;
• криптографія і стеганографія;
• антивірусний захист комп’ютерних систем;
• захист комп’ютерних мереж;
• прикладна криптологія.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, основи інформаційної безпеки, криптосистеми та криптопротоколи, схемотехніка пристроїв захисту інформації, управління інформаційною безпекою, захист програмного забезпечення, безпека веб-ресурсів та інші.