Комп’ютерні системи та мережі

Спеціалізація була відкрита в 1961 році. Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною і заочною формою.
Випускники захищають дипломи за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія»

“Бакалавр” 
Шифр123.01B
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація «Технічний фахівець в галузі обчислювальної
техніки»
“Магістр” 
Шифр123.01М
Ступень вищої освіти:
Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців
Кваліфікація«Професіонал в галузі обчислювальних систем»
Магістр (освітньо-науковий рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців
Кваліфікація«Професіонал-дослідник в галузі обчислювальних систем»

Загальна статистика про вступ 2017 року

Статистика вступу 2018 року

План підготовки  включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • технології програмування і управління апаратними ресурсами ПК і мікропроцесорних систем;
 • внутрішній устрій і адміністрування операційних систем;
 • технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • мережеві протоколи і сервіси Internet;
 • програмна і апаратна реалізація обробки інформації на сигнальних процесорах і ПЛІС (програмованих логічних інтегральних схемах).

Основні напрямки діяльності випускників:

 • проектування ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проектування засобів обчислювальної техніки і систем управління;
 • розробка методик пошуку несправностей у технічних засобах ЕОМ;
 • визначення правил експлуатації, оптимальних режимів і економічних аспектів експлуатації ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проведення розрахунків, пов’язаних з робочими характеристиками ЕОМ, комплексів, систем і мереж з метою вибору оптимальної структури і режимів;
 • контроль та діагностика засобів обчислювальної техніки;
 • розробка елементів системного програмного забезпечення;
 • розробка, налагодження та експлуатація програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C ++, C #, java, php та ін. в операційних системах сімейств UNIX, Windows;
 • створення програмного забезпечення локальних, регіональних і міжнародних обчислювальних мереж.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерна схемотехніка, комп’ютерні мережі, організація баз даних та інші.