VII Міжнародна науково-технічна конференція “Інформатика, управління та штучний інтелект (ІУШІ-2020)”

Організаційний комітет запрошує взяти участь студентів, магістрів, аспірантів, а також їх керівників в роботі VII Міжнародної науково-технічної конференції “Інформатика, управління та штучний інтелект (ІУШІ-2020)”, яка відбудеться 17 – 19 листопада 2020 р (г. Харьков , НТУ “ХПІ”, кафедра обчислювальної техніки та програмування).

Напрямки роботи конференції:
1. Інформаційні технології.
2. Обчислювальні мережі і системи, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
3. Програмне забезпечення.
4. Застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці.
5. Діагностика, контроль і надійність цифрових пристроїв і систем.
6. Нейрокомп’ютери і нейронні мережі.
7. Розпізнавання образів і обробка зображень.
8. М’які обчислення в інформатиці, моделюванні та управлінні.
9. Телекомунікаційні системи, мережі і технології.
10. Інтелектуальні медичні системи підтримки прийняття рішень.
11. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні.
12. Кібербезпека.
13. Автоматизація технологічних і виробничих процесів.
14. Комп’ютерно-інтегровані технології.
15. Комп’ютеризовані мехатронні системи.

Контрольні терміни
01.11.2020 – Надання оргкомітету готових до друку тез доповідей обсягом одна сторінка формату А5.
06.11.2020 – Повідомлення про включення доповіді до програми конференції.
10.11.2020 – Крайній термін оплати організаційного внеску.

Мови конференції: українська, російська, англійська

Детальніше на сайте pim.net.ua

Posted on: 08.10.2020