Наукова діяльність

Кафедра передачі електричної енергії  була заснована в 1930 р. академіком АН України Хрущовим В.М. Довгий час вчені кафедри займали провідні позиції на території колишнього СРСР з питань заземлення та блискавкозахисту об’єктів електроенергетичного, господарського та військового призначення.

Передача електроенергії бездротовим шляхом

Так до недавнього часу передача електроенергії бездротовим шляхом здійснювала дуже малі обсяги енергії на незначні відстані. У зв’язку з цим потреби у фахівцях по бездротовому електрики ніколи не було. На сьогоднішній день бездротової метод, який використовує ультразвуковий метод, метод електромагнітної або електростатичного індукції, мікрохвильове випромінювання або лазерний метод, а також електропровідність непогано розроблені і є перспективними, що обумовлює доцільність вивчення питань бездротової електропередачі в навчальному процесі.

Технічна діагностика стану електроенергетичного обладнання

Після розпаду СРСР вчені кафедри почали новий напрямок науково – дослідної діяльності – технічна діагностика стану електроенергетичного обладнання.

IMG_1488                  

В даний час кафедра досягла значних успіхів в цьому напрямку. В рамках науково-дослідних робіт за напрямом “технічна діагностика”, що виконувалися на кафедрі захищені докторські і кандидатські дисертації. Крім того вчені кафедри продовжують дослідження в традиційних для кафедри напрямках. Так д.т.н. професором Веприком Ю. М. розроблені принципи математичного моделювання трифазних електричних мереж рівняннями в фазних координатах на макрорівні. Д.т.н. проф. Довгалюк О.М. працює в напрямку оптимізація режимів електричних систем і мереж. Д.т.н. проф. Шевченко С.Ю. активно займається питаннями захисту від блискавок, захисту від перенапруг, заземлення та електромагнітної сумісності.

EOf2zdkgiQM           IMG_1486

Наукові роботи

За останні роки науково – педагогічними працівниками кафедри захищені: докторські дисертації (Веприк Ю.Н. в 2011 р, Шевченко С.Ю. в 2014 р, Черкашина В.В. в 2019 г.), кандидатські дисертації: Шутенко О. В. і Волохина В.В. (захист у 2010 р), Лебідка С.М. і Окунь А.А. (захищені в 2013 р), Берізка С.К. (захищена в 2014 р), Федосеенко А.М. (захищена в 2018 р). Завершена робота над кандидатською дисертацією Загайновой О.А.

DSC05287

За 2013 рік викладачами кафедри було видано 69 публікацій, з яких 2 монографії, 2 навчальні посібники, 17 наукових статей і зроблено 48 доповідей на конференціях.

Острикова

Викладачі кафедри беруть участь у роботі трьох спеціалізованих вчених рад Бондаренко В.А. (Голова спеціалізованої вченої ради К64.050.06), Веприк Ю.Н. (Член двох спецрад), Шевченко С.Ю. (Секретар спеціалізованої вченої ради К64.050.06).

 

NEWS

Останні коментарі