Спеціалізація «Електричні системи та мережі» на кафедрі ПЕЕ

Ми раді вітати Вас на сайті нашої кафедри.

Запрошуємо Вас познайомитися з кафедрою, її історією та співробітниками, спеціальностями та іншими аспектами життя і роботи кафедри.

З повагою завідувач кафедрою
“Передача електричної енергії”,
професор, доктор технічних наук

Шевченко Сергій Юрійович

    e-mail:  228ekiua

   робочий телефон: (057)707-69-77

Ми у Facebook https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

 

Спеціалізація «Електричні системи і мережі», яка входить до спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вже багато років є базовою на кафедрі «Передача електричної енергії» і включає інформацію інших спеціалізацій, що входять в цю спеціальність. Дана спеціалізація завжди затребувана, і сприяє цьому розвиток технологій.

Так до недавнього часу передача електроенергії бездротовим шляхом носила експериментальний характер, але технології не стоять на місці, що обумовлює доцільність вивчення питань бездротової електропередачі в навчальному процесі.

Але по -, як і раніше, на сьогоднішній день найбільш поширеним є електропостачання дротовими передачам, як змінного, так і постійного струмів. Для того щоб забезпечити ефективне функціонування таких електропередач необхідно вміти розраховувати режими електроенергетичної системи, не тільки в нормальних і аварійних режимах, але і режими, що виникають при приєднанні до неї поновлюваних джерел електричної енергії, впровадження яких з кожним роком зростає; використовувати знання з силовій електроніці, системної автоматики, різновидам споживачів електричної енергії (електроприводи, електричні машини, великі і малі накопичувачі енергії і т.д.) для передачі електричної енергії від джерела (електричної станції) до споживача з мінімальними втратами. Для розрахунку режимів роботи електричних мереж і систем, необхідно знати роботу і параметри електричних машин і апаратів, як низьковольтних, так і високовольтних, знати процеси, що виникають в основний ізоляції (твердої, рідкої і газоподібної) при роботі її в сильних електричних та електромагнітних полях.

Вище перераховані знання та навички, на перший погляд, не мають відношення до спеціалізації «Електричні системи і мережі» мають істотне значення в питаннях надійності постачання споживачів електричною енергією та знаходять своє відображення в навчальному плані нашої спеціалізації.

Навчальний план спеціалізації «Електричні системи і мережі», передбачають проходження студентами практики на підприємствах і в організаціях електроенергетичної галузі. У цей період студенти беруть участь в проектних і будівельних роботах ліній електропередач, високовольтних підстанцій (в тому числі цифрових), в прокладанні сучасних кабельних ліній (в тому числі і з ізоляцією із зшитого поліетилену), працюють у відділах експлуатації та налагодження високовольтного енергетичного устаткування і релейного захисту.

Студенти, яка навчається на нашій спеціалізації, стають фахівцями, які мають широкий кругозір і працюють у всіх структурах електроенергетичної галузі.

Такі особливості нашої спеціалізації «Електричні системи і мережі».

Якщо ви хочете отримати освіту за спеціалізацією

№141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, ви можете подати відповідні документи для вступу на 1 курс.

Також, якщо ви продовжити вашу освіту в магістратурі, після отримання диплома бакалавра, ви можете вибрати спеціалізацію:

“Електричні системи і мережі”;

“Техніка високих напруг і діагностика об’єктів електричних мереж”.

ласкаво просимо на кафедру «Передача електричної енергії»

Навчально-наукового інституту Енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ “ХПІ”

Кафедра «Передача електричної енергії» була заснована в березні 1930 року академіком АН України Василем Михайловичем Хрущовим.

Напрямком науково-дослідницької роботи на кафедрі є розробка, дослідження та впровадження методів і способів підвищення надійності, безпеки і економічності роботи електроенергетичних систем і пристроїв, розробка загальних принципів моделювання та універсальних математичних моделей електричних систем.

 

jymQ5kM7sSI

Спеціальність (освітня програма):

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціализація

Електричні системи і мережі

Вступ на 1 курс

Анотація спеціализації

Електроенергетика, як найбільша в світі технічна система базується на трьох основних процесах: виробництві, передачі і розподілі електроенергії. Спеціалізація «Електричні системи і мережі», в свою чергу, відноситься до «класичної» складової підготовки фахівців за напрямом підготовки (профілем) «Електроенергетика» з процесів виробництва і розподілу електричної енергії. Підготовка ведеться з 1930 року без зміни назви спеціальності (спеціалізації).

Об’єктами професійної діяльності бакалаврів і магістрів є транспорт і розподіл електричної енергії.

Основні місця роботи випускників: електричні цеху електричних станцій, підстанцій, підрозділи НЕК «Укренерго», обленерго, проектно-конструкторські та науково-дослідні інститути та організації, відділи головного енергетика різних енергетичних і промислових підприємств.

Основні види діяльності: проектно-конструкторська, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська і науково-дослідна роботи на підприємствах і в організаціях базового інноваційно-технологічного кластера «Енергетика»

Спеціализація

Техніка високих напруг та диагностика обектов електричних мереж

Після отримання диплома бакалавра

Анотація спеціализації

Електроенергетика, як найбільша в світі технічна система базується на основних процесах: виробництві, передачі і розподілі електроенергії, основна увага при цьому приділяється електротехнічного устаткування. Тому спеціалізація «Техніка високих напруг і діагностика об’єктів електричних мереж» є на сьогоднішній день актуальною і відноситься до «класичної» складової підготовки фахівців за напрямом підготовки (профілем) «Електроенергетика» серед процесів обслуговування і діагностики електротехнічного обладнання.

Об’єктами професійної діяльності бакалаврів і магістрів є обслуговування та діагностика обладнання електричних мереж.

Основні місця роботи випускників: електричні цеху електричних станцій, підстанцій, підрозділи НЕК «Укренерго», обленерго, науково-дослідні інститути та організації, відділи головного енергетика і грозозахисту і діагностики різних енергетичних і промислових підприємств.

Основні види діяльності: виробничо-технологічна, організаційно-управлінська і науково-дослідна на підприємствах і в організаціях базового інноваційно-технологічного кластера «Енергетика»

 

 

Наша адреса:
Національний технічний університет
"Харківський політехничний інститут"
ННІ ЕЕЕ, Кафедра "Передача електричної енергии"
Електротехничний корпус, 2 етаж, к.228,
ул. Кирпичова (Фрунзе), 21 г. Харків 61002
Наш телефон:
+38 (057) 707-62-46
+38 (057) 707-69-77
Наш e-mail: 
228ek@i.ua
korpus