Бакалавр

Робочі програми курсів

Топочні процеси

Технологія виробництва котлів

Теплотехнічні прилади та вимірювання 

Тепломасообмін

Теплогідравлічні процеси

Теплові та атомні електростанції

Реактори та парогенератори

Програмна інженерія в енергетиці

Програмне забезпечення

Парові та газові турбіни

Основи конструювання котлів

Математичні основи систем автоматизованого проектування

Математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках

на електронних обчислюваних машинах

Комп’ютерні науки в енергетиці

Вступ до спеціальності

Водопідготовка

Автоматизація технологічних процесів енергогенеруючих

об’єктів

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ПРИРОДООХОРОННІ СИСТЕМИ

Анотоція курсу