Про кафедру

У складі кафедри – 13 викладачів і шість наукових співробітників, у тому числі 5 професорів, 4 доцента, три старших викладача (2 доктора і 10 кандидатів технічних наук) та сім співробітників навчально – допоміжного персоналу. Кафедра готує фахівців і магістрів за спеціальністю «Котли та реактори» і «Комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва».

На кафедрі читається більше 30 навчальних курсів. Щорічно на кафедрі навчається в середньому 170 студентів. Вона є базовою з підготовки фахівців для ЦКБ «Енергопрогрес» ВАТ «Котлотурбопром» (м. Харків), ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект» (м. Харків), ПрАТ НТП «Котлоенергопром» (м. Харків),ПрАТ «ВТП« Укренергочормет »(м. Харків), ПАТ« ПТКІ «Укркраненерго» (м. Харків), ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» і цілої низки інших підприємств. Випускники кафедри направляються для роботи в проектно – конструкторських і промислових організаціях України та країн СНД. Багато з них досягають великих успіхів. Відомі випускники кафедри займають відповідальні пости в різних областях енергетики України, ближнього і далекого зарубіжжя.

З 1999 р. розпочато підготовку фахівців за заочною формою навчання.

Під керівництвом професора Єфімова А.В. на кафедрі навчаються аспіранти України , ближнього і далекого зарубіжжя.

Кафедрою встановлені тісні зв’язки з найбільшими технічними університетами Росії, Польщі, Німеччини, Чехії .

Інтереси наукової школи кафедри в напрямку удосконалення технологій проектування та експлуатації обладнання теплових і атомних електростанцій і об’єктивна оцінка необхідності для України збільшення енергетичних потужностей на АЕС привели до необхідності відкриття в 2001 році філії кафедри в головному науково-дослідному інституті цій галузі – Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут». Постійна участь провідних наукових співробітників ННЦ “ХФТІ” в якості філії в наукових дослідженнях кафедри і можливість користування лабораторною базою цього інституту є новою формою організації наукової , науково – технічної та інноваційної діяльності.