Література

О.В. Єфімов, М.М. Пилипенко “КОНСТРУКЦІЇ, МАТЕРІАЛИ, ПРОЦЕСИ І РОЗРАХУНКИ РЕАКТОРІВ І ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС”

ВОДОПІДГОТОВКА І ВОДНИЙ РЕЖИМ ПАРОВИХ КОТЛІВ

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПАРОГЕНЕРАТОРОБУДУВАННЯ НТУ «ХПІ»

ВИРОБНИЦТВО ТА МОНТАЖ КОТЛІВ