Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених “Інтелект молоді. Раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології”

– До участі у Конкурсі допускаються студенти, аспіранти, молоді вчені закладів вищої освіти України та закордону, а також представники профільних організацій, науково-дослідних установ, Національної академії наук (віком до 35 років).
– У Конкурсі беруть участь наукові роботи, що виконані самостійно або у співавторстві (не більше двох співавторів), подаються вперше, з відсутністю ознак плагіату. Роботи мають бути інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної номінації.
– Конкурсні роботи виконуються українською, російською або англійською мовами та надсилаються в електронному та друкованому вигляді (1 екземпляр) до організаційного комітету Конкурсу за реквізитами, що зазначаються у інформаційному повідомленні про проведення Конкурсу;

Детальніше

You may also like...