Науковий журнал «Нові технології в будівництві»

Фаховий науковий журнал запрошує до співробітництва!

Науковий журнал «Нові технології в будівництві» заснований у січні 2001 року Академією будівництва України (АБУ), ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») та Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА).
Журнал «Нові технології в будівництві» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі технічних наук зі спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 073 «Менеджмент» на підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).
У журналі публікуються наукові статті з проблем новітніх технологій у будівельному виробництві. Тематична спрямованість журналу передбачає широке охоплення всіх сучасних проблем в області технології будівництва та будівельного виробництва.
Для публікації статті у науковому журналі «Нові технології в будівництві» № 41, 2022 необхідно до 29 грудня 2022 року (включно):
 заповнити електронну довідку про автора;
 надіслати електронною поштою до редакції журналу editor@ntinbuilding.ndibv.org.ua статтю.
Прохання називати файли за прізвищем автора.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Опублікування є безоплатним у разі відповідності статей профілю журналу, а також їх наукової цінності. Електронна версія журналу розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
Більш детальну інформацію про публікацію Ви можете переглянути на сайті або в інформаційному листі.

You may also like...