Постельник Ганна Олександрівна – стипендіат Президента України

Вітаємо аспірантку другого року навчання, Постельник Ганну Олександрівну, з призначенням академічної стипендії Президента України на 2016/2017 навчальний рік.

Аспірантка Постельник Г.О. вступила до аспірантури в 2017 році на кафедру «Матеріалознавство» НТУ «ХПІ» за спеціальністю 132 — Матеріалознавство.

Дисертаційна робота вирішує важливе науково-практичне завдання, яке полягає в отриманні унікального поєднання фізико-механічних властивостей, таких як надтвердість, міцність, ударна в’язкість, термостійкість на поверхні деталей машин та інструменту. Тема дисертаційної роботи «Структурна інженерія вакуумно-плазмових конденсатів тугоплавких нітридів перехідних металів». Науковий керівник д.ф.-м.н., проф., зав. каф. Матеріалознавство – Соболь Олег Валентинович. Новітня іонно-плазмова технологія дає можливість керувати фазово-структурним станом, субструктурними характеристиками і напружено-деформованим станом, отримуючи при цьому унікальні властивості, які є критичними для працездатності деталей загального і спеціального машинобудування.

Аспіранткою Постельник Г.О. в співавторстві опубліковано 15 наукових праць, серед яких 14 – в науковометричних базах даних SCOPUS, 17 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, h-індекс – 2.

You may also like...