Документы для поступления в докторантуру

Поступающие в докторантуру подают следующие документы:

 • заяву  про участь у конкурсному відборі до НТУ «ХПІ»;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь;
 • анотацію дисертаційного дослідження *;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НТУ «ХПІ», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету про рекомендацію про вступ до докторантури;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • особовий листок;
 • автобіографію;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних download_7832;


* Анотація дисертаційного дослідження вступника містить:
— актуальність теми;
— наукові результати, що очікуються;
— очікуване практичне значення одержаних результатів;
— попередній зміст дисертації;
— розгорнутий план роботи над дисертацією;
— ступінь готовності дисертаційного дослідження;
— запланована апробація результатів дослідження;
— впровадження результатів дослідження, що планується.