Перечень специальностей

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
075 Маркетинг
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171  Електроніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка