Учебные планы

011 Освітні, педагогічні науки (2016)

011_02-zmist
011_03-01
011_03-02

011_04-01

011 Освітні, педагогічні науки (2017)

011_02-zmist
011_03-01
011_03-02

011_04-01

033 Філософія (2016)

033_01-np033_02-zmist033_03-01033_03-02033_03-03_033_04-01

033 Філософія (2018)

 

033_02-zmist033_03-01033_03-02

051 Економіка

051_01-np051_02-zmist051_03-01
051_03-02
051_03-03
051_04-01
051_04-02

054 Соціологія (2016)054 Соціологія (2017)


072 Фінанси, банківська справа та страхування073 Менеджмент (2016)

073_01-np
073_02-zmist
073_03-01
073_03-02
073_03-03
073_04-01
073_04-02

073 Менеджмент (2018)


073_02-zmist
073_03-01
073_03-02

075 Маркетинг076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


101 Екологія

101_01-np
101_02-zmist
101_03-01
101_03-02
101_03-03
101_04-01
101_04-02

104 Фізика та астрономія

104_01-np104_02-zmist

104_03-01104_03-02104_03-03104_04-01

105 Прикладна фізика та наноматеріали (2016)

105_01-np

105_02-zmist

105_03-01

105_03-02

105_03-03

105_04-01

105_04-02

105 Прикладна фізика та наноматеріали (2017)

105_02-zmist

105_03-01

105_03-02

105_04-01

 

113 Прикладна математика (2016)

113-01-np
113-02-zmist
113-03-01
113-03-02
113-03-03
113-04-01
113-04-02

113 Прикладна математика (2017)


113-02-zmist
113-03-01
113-03-02

122 Комп’ютерні науки (2016)

122_03-01122_03-02

122_04-01

122_04-02

122_04-03

122_04-04

122 Комп’ютерні науки (2017)

122_03-01122_03-02

122_04-01

122_04-02

122_04-03

122_04-04

123 Комп'ютерна інженерія

123_01-np

123_02-zmist

123_03-01

123_03-02

123_03-03

 

131 Прикладна механіка (2016)

131_01-np131_02-zmist131_03-01131_03-02131_03-03131_04-01131_04-02

131 Прикладна механіка (2017)

131_02-zmist131_03-01131_03-02131_04-01131_04-02

132 Матеріалознавство

132_01-np

132_02-zmist

132_03-01

132_03-02

132_03-03

132_04-01

132_04-02

133 Галузеве машинобудування

133_01-np133_02-zmist133_03-01

133_03-02

133_03-03

133_04-01

133_04-02

133_04-03

133_04-04

133_04-05

133_04-06

136 Металургія

136_01-np

136_02-zmist

136_02-zmist

136_03-01

136_03-02

136_03-03

136_04-01

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141_01-np

141_02-zmist

141_03-01

141_03-02

141_03-03

141_04-01

141_04-02

141_04-03

141_04-04

141_04-05

141_04-06

141_04-07

141_04-08

141_04-09

141_04-10

141_04-11

142 Енергетичне машинобудування

142_01-np

142_02-zmist

142_03-01

142_03-02

142_03-03

142_04-01

142_04-02

142_04-03

143 Атомна енергетика

143_01-np143_02-zmist143_03-01143_03-02143_03-03143_04-01

144 Теплоенергетика

144_01-np

144_02-zmist

144_03-01

144_03-02

144_03-03

144_04-01

144_04-02

144_04-03

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151_01-np

151_02-zmist

151_03-01

151_03-02

151_03-03

151_04-01

151_04-02

151_04-03

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152_01-np

152_02-zmist

152_03-01

152_03-02

152_03-03

152_04-01

152_04-02

161 Хімічні технології та інженерія (2016)

161_01-np

161_02-zmist

161_03-01

161_03-02

161_03-03

161_04-01

161_04-02

161_04-04

161_04-05

161_04-06

161_04-07

161 Хімічні технології та інженерія (2017)

161_01-np

161_02-zmist

161_03-01

161_03-02

161_03-03

161_04-01

161_04-02

161_04-04

161_04-05

161_04-06

162 Біотехнології та біоінженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

181 Харчові технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

185_01-np

185_02-zmist

185_03-01

185_03-02

185_03-03

185_04-01

185_04-02

255 Озброєння та військова техніка

255_01-np

255_02-zmist

255_03-01

255_03-02

255_03-03

255_04-01

274 Автомобільний транспорт

274_01-np

274_02-zmist

274_03-01

274_03-02

274_03-03

274_04-01