Образовательно-научные программы

Шифр та назва спеціальності Гарант *
П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання Посада
011 Освітні, педагогічні науки ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна Д.пед.н., проф. Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
033 Філософія ТАРАРОЄВ Яків Володимирович Д.філос.н, проф. Завідувач кафедри філософії
051 Економіка ПЕРЕРВА Петро Григорович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
054 Соціологія БУРЕГА Валерій Васильович Д.соц.н., проф. Завідувач кафедри соціології та політології
072 Фінанси, банківська справа та страхування МІЩЕНКО Володимир Акимович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри міжнародного бізнесу
та фінансів
073 Менеджмент  КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна Д.е.н., проф. Завідувач кафедри менеджменту та оподаткування
075 Маркетинг  РАЙКО Діана Валеріївна Д.е.н., проф. Професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ГОРОВИЙ Дмитро Анатолійович Д.е.н., проф. Професор кафедри економіки та маркетингу
101 Екологія ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович К.т.н., доц. Доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології
104 Фізика і астрономія РОГОЖКІН Євген Васильович Д.ф.-м.н., проф. Завідувач кафедри радіоелектроніки
105 Прикладна фізика та наноматеріали СТАРІКОВ Вадим Володимирович  Д.т.н., доц. Старший науковий співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників
113 Прикладна математика ЛЮБЧИК Леонід Михайлович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних
122 Комп’ютерні науки ГАМАЮН Ігор Петрович
Д.т.н., проф. Професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
123 Комп’ютерна інженерія  СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович Д.т.н., с.н.с. Завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування
131 Прикладна механіка  ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
132 Матеріалознавство  СОБОЛЬ Олег Валентинович Д.ф.- м.н., проф. Завідувач кафедри матеріалознавства
133 Галузеве машинобудування ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри інформаційних технологій і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
136 Металургія АКІМОВ Олег Вікторович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри ливарного виробництва
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович К.т.н., доц. Завідувач кафедри електричних станцій
142 Енергетичне машинобудування ПИЛЬОВ Володимир Олександрович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння
143 Атомна енергетика РОМАШОВ Юрій Володимирович Д.т.н., прф. Професор кафедри парогенераторобудування
144 Теплоенергетика ГАНЖА Антон Миколайович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології КАЧАНОВ Петро Олексійович Д.т.н., проф. Професор кафедри автоматики та управління в технічних системах
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка СУЧКОВ Григорій Михайлович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних системи контролю та діагностики
161 Хімічні технології та інженерія РИЩЕНКО Ігор Михайлович Д.т.н., проф. Директор навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії
162 Біотехнології та біоінженерія ОГУРЦОВ Олександр Миколайович Д.ф.-м.н., проф. Завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
171 Електроніка ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович К.т.н., доц. Директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
172 Телекомунікації та радіотехніка СЕРКОВ Олександр Анатолійович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри систем інформації
181 Харчові технології  НЕКРАСОВ Павло Олександрович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри технології жирів та продуктів бродіння
185 Нафтогазова інженерія та технології ФИК Ілля Михайлович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату
255 Озброєння та військова техніка ТКАЧУК Микола Анатолійович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
274 Автомобільний транспорт САМОРОДОВ Вадим Борисович Д.т.н., проф.  Завідуючий кафедри автомобіле- та тракторобудування