Проведення експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

Проєктом акта пропонується затвердити Порядок проведення експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яким передбачається здійснювати контроль за досягненням здобувачами ступеня доктора філософії результатів навчання, метою якого є підтвердження володіння ними компетентностей відповідно до 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій, що передбачає використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту просимо надсилати до 09 травня 2024 року на електронну адресу: mykhailo.holubiev@mon.gov.ua. Контактна особа для надання консультацій: Михайло Голубєв.

You may also like...