Стипендія Президента України

Рішенням вченої ради НТУ «ХПІ» від 07.07.2017 р. за особливі успіхи в навчанні та науково-технічній творчості студентці групи КН-22М Луценко Світлані Юріївні призначена стипендія Президента України.

Луценко Світлана бере активну участь у науковій діяльності кафедри стратегічного управління. Результати своїх наукових досліджень доповідала на Міжнародних науково-практичних конференціях студентів і аспірантів у 2014 та у 2015 роках, на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами,
проектами» (с. Яблуниця, 13-18.03. 2016 р.).

Вона має публікації у фахових виданнях та журналі, що внесений до наукометричної бази SCOPUS . Загалом має 6 наукових публікацій.

Займаючи активну життєву позицію, брала участь у українсько-німецькому конкурсі «Молодь для міста. Виклики та рішення для Харкова», де разом з колективом однодумців представляла розроблений проект, спрямований на розвиток нашого міста.

Свидетельство

Свидетельство