Index Copernicus International

17.11.2017 редколегія журналу Вісник НТУ «ХПІ» Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами (ISSN: 2311-4738, 2413-3000) отримала листа від Index Copernicus International , в якому зазначається, що журнал був індексований в списку наукових журналів ICI Journals Master List 2016. Від цього моменту Редакція і Видавець можуть
користуватися цією інформацією в контактах з науковим і академічним оточенням.
На підставі верифікації інформації з анкети журналу, а також аналізу видань журналу з 2016 року, експерти Index Copernicus визначили цінність показника ICV (Index Copernicus Value) за 2016 рік
ICV 2016 = 61.84.