Навчальний план бакалаврат комп’ютерних наук

Бакалавр — 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план спеціалізації

Управління проектами в сфері інформаційних технологій

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 71 1060
ЗП 1 Історія України 3,0 90 1
ЗП 2 Українська мова 3,0 90 2
ЗП 3 Іноземна мова 8,0 240 1-4
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Історія української культури 2,0 60 4
ЗП 6 Основи економічної теорії 2,0 60 4
ЗП 7 Економіка та організація виробництва програмних продуктів 3,0 90 8
ЗП 8 Фізика 4,0 120 1
ЗП 9  Лінійна алгебра  4,0 120 1
 ЗП 10  Математичний аналіз (частина 1)  4,0 120 1
  ЗП 11  Математичний аналіз (частина 2)  5,0  150  2
 ЗП 12  Дискретна математика (частина 1)  4,0  120  1
 ЗП 13  Дискретна математика (частина 2)  4,0  120  2
 ЗП 14  Теорія ймовірностей  4,0  120  3
 ЗП 15  Математична статистика  4,0  120  4
 ЗП 16  Екологія  2,0  60  6
  ЗП 17  Фізичне виховання  12,0  360  1-6
2 Професійна підготовка 145,0 4350
ПП Професійна підготовка за спеціальністю 33,0 990
 ПП1  Архітектура обчислювальних систем  4,0  120  2
 ПП2  Алгоритми і структури даних  3,0  90  2
 ПП3  Операційні системи  4,0  120  3
 ПП4  Організація баз даних  4,0  120  3
 ПП5  Кросс-платформне програмування  4,0  120  4
 ПП6  Історія науки і техніки  2,0  60  5
 ПП7  Основи веб-технологій  4,0  120  5
 ПП8  Основи професійної безпеки та здоров’я людини  3,0  90 6
  ПП9  Моделювання складних систем  5,0  150  7
ППс Профессиональная подготовка по специализации 112,0 3360
ППс1  Чисельні методи  5,0  150  3
  ППс2  Дослідження операцій (частина 1)  5,0  150  4
  ППс3  Дослідження операцій (частина 2)  4,0  120  4
 ППс4  Алгоритмізація та програмування  (частина 1)  7,0  210  1
  ППс5  Алгоритмізація та програмування  (частина 2)  7,0  210  2
 ППс6  Мережеві технології  3,0  90  3
  ППс7  Об’єктно-орієнтоване програмування  3,0  90  3
 ППс8  Проектування баз даних  5,0  150  4
 ППс9  Управління IT-проектами  6,0  180  6
 ППс10  Системний інжиніринг  6,0  180  7
 ППс11  Методи та системи штучного інтелекту  4,0  120  8
 ППс12  Системний аналіз  5,0  150  8
  ППс13  Основи інформаційних систем управління проектами  4,0  120  7
  ППс14  снови операційного менеджменту  4,0  120  6
 ППс15  Математичні методи планування  5,0  150  7
 ППс16  Основи фінансового планування  4,0  120  8
 ППс17  Управління конкурентоспроможністю об’єктів  2,0  60 8
 ППс18  Теорія прийняття рішень  6,0  180  7
 ППс19  Якість і тестування програмного забезпечення (частина 1)  4,0  120  4
  ППс20  Якість і тестування програмного забезпечення (частина 2)  4,0  120  4
 ППс21  Стек технологій .Net (частина 1)  5,0  150  5
  ППс22  Стек технологій .Net (частина 2)  5,0  150  6
 ППс23  Програмування веб-застосувань Java Script  5,0  150  5
 ППс24  Програмування веб-застосувань Java EE  5,0  150  6
3 Дисципліни вільного вибору студента 12,0 360
В 1 Дисциплінa 1 4,0 120 5
В 2 Дисциплінa 2 4,0 120 6
В 3 Дисциплінa 3 4,0 120 7
Практика 6,0 180 8
Дипломне проектування 3,0 90  8
Атестація 3,0 90  8
Загальна кількість за термін підготовки 240,0 7200
Військова підготовка 19,0 570 5-8