122 Комп’ютерні науки (магістр)

Підготовка магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

– Форма навчання: Денна, заочна
– Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
– Спеціальність: 122 – «Комп’ютерні науки»
– Освітня програма: Управління проектами у сфері інформаційних технологій
– Термін навчання на базі підготовки бакалавра: 1,5 року. Для вступу приймаються кандидати, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за будь-якої спеціальності.
– Присвоюється кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук.


Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою та впровадженням. У процесі навчання за програмою магістрів студенти вивчають як предиктивні методології управління проектами PMBoK, PRINCE2, так і Agile-методології: Scrum, XP, Канбан і інші. Вони опановують аналіз і проектування інформаційних систем, управління програмами та портфелями, управління якістю, економіку управління проектами. Програма складена на основі вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплін викладається англійською мовою. Встановлено тісні зв’язки з спільнотою IT директорів України та окремими підприємствами. Навчання методам та засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програми та портфелями. Випускники мають можливість отримати міжнародний сертифікат IPMA.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Стратегічне управління та методи прогнозування
 • Методологія та методи управління проектами
 • Методології управління IT- проектами
 • Аналіз і проектування інформаційних систем
 • Управління програмами і портфелями
 • Управління якістю в проектах
 • Економіка управління проектами
 • Поведінкові компетенції в управлінні проектами
 • Теорія прийняття рішень
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Управління контрактами в IT проектах

Ознайомитися з повним списком дисциплін Ви можете на сторінці “Навчальні дисципліни”

Посади, які може займати спеціаліст з управління проектами

 • менеджер IT-проектів, Team Leader
 • керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального)
  виробництва
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального
  (нематеріального) виробництва
 • менеджер проектів, програм, портфелів
 • системний аналітик, бізнес-аналітик

Наші випускники працюють в таких компаніях

Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Artjoker Пайп-Ікс і багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager і інші. Компанії LineUp та A-level очолюють також наші випускники.

Залишити відповідь