Учбові дисципліни

1 Курс

 • Алгоритмізація та програмування
 • Вступ до спеціальності
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Іноземна мова
 • Історія науки і техніки
 • Історія України
 • Комп’ютерна графіка
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи управління проектами
 • Теорія алгоритмів
 • Українська мова
 • Фізика
 • Електротехніка і електроніка

2 Курс

 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Історія української культури
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Крос-платформне програмування
 • Математичні основи автоматизованого управління
 • Організація баз даних і знань
 • Основи економічної теорії
 • Проектування та експлуатація баз даних
 • Психологія
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Українська мова
 • Філософія
 • Чисельні методи

3 Курс

 • БЖД. Основи охорони праці
 • Веб-технологія та веб-дизайн
 • Додаткові розділи математичних методів дослідження операцій
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Математичні методи планування
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Операційні системи
 • Основи фінансового планування
 • Політологія
 • Соціологія
 • Технологія захисту інформації
 • Технологія комп’ютерного проектування
 • Технологія розподілених систем і паралельних обчислень
 • Українська мова
 • Управління IT-проектами
 • Екологія

4 Курс

 • Додаткові розділи математичних методів дослідження операцій
 • Ідентифікація динамічних об’єктів
 • Математичні методи в управлінні складними системами
 • Моделювання систем
 • Організація виробництва
 • Основи інформаційно-управляючих систем управління проектами
 • Основи управління динамічними об’єктами та технологічними процесами
 • Правознавство
 • Проектування інформаційних систем
 • Системний аналіз
 • Системний інжиніринг
 • Теорія прийняття рішень
 • Управління конкурентоспроможністю об’єктів
 • Економіка та бізнес

5 Курс

 • Цивільна оборона
 • Закупівлі та контракти в проектах
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Методології управління проектами створення інформаційних технології
 • Організація виробництва та маркетинг
 • Охорона праці в галузі
 • Оцінка бізнесу, експертиза та аудит проектів
 • Поведінкові компетенції в управлінні проектами
 • Програмні засоби для управління проектами в сфері інформаційних технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-економічних систем
 • Теорія інвестування
 • Теорія прийняття рішень
 • Управління якістю в інформаційних проектах
 • Управління якістю в проектах
 • Економіка управління проектами

6 Курс

Обов’язкові дисципліни

 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Сучасні проблеми та методи математичного та комп’ютерного моделювання
 • Управління програмами та портфелями організацій

Дисципліни вільного вибору

 • Іноземна мова за спеціальністю
 • Історія розвитку наукових шкіл кафедри
 • Математичні методи в управлінні проектами
 • Методика викладання дисциплін кафедри
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація
 • Моделі стимулювання персоналу
 • Моделі технологічної зрілості
 • Операційний менеджмент
 • Організаційна культура
 • Основи наукових досліджень та організації НДР
 • Основи педагогіки Вищої школи
 • Основи професійної психології
 • Правові засоби управлінської діяльності
 • Підприємницька діяльність
 • Прогнозування в управлінні проектами та програмами
 • Рекламна діяльність
 • Самоуправління особистості
 • Сучасні філософські проблеми наукового пізнання
 • Сучасний математичний апарат для проведення наукових досліджень
 • Технологія управлінської діяльності
 • Управління міжнародними проектами та програмами
 • Управління персоналом
 • Управління розвитком соціально-економічних систем
 • Мова ділової комунікації спеціаліста

 

Залишити відповідь