Бази даних, аналіз та захист інформації

Бази даних, аналіз та захист інформації

При роботі більшості сучасних контрольно-діагностичних приладів та вимірювальних комплексів дані, що збираються приладами, необхідно зберігати та обробляти. Ці дані також часто є конфіденційними, тому їх захист є актуальною частиною процесу.

Робоча програма

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання

< до переліку