Інтегровані середовища розробки

Інтегровані середовища розробки

Сукупність засобів та інструментів, призначених для спрощення процесу створення програмних засобів. Є найбільш розповсюдженими середовищами для програмування на даний момент.

Робоча програма

Конспект лекцій

Методичні вказівки для виконання розрахункового завдання

< до переліку