Комп’ютерне моделювання систем контролю та діагностики

Комп’ютерне моделювання систем контролю та діагностики

Будь-який процес потребує моделювання підчас його дослідження чи підчас його адаптації до технології. Даний предмет присвячено розгляду методів математичного моделювання систем та процесів, а також реалізації цих методів за допомогою спеціальних програмних засобів та засобів алгоритмізації.

Робоча програма

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання

< до переліку