Об’єктно-орієнтоване програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування

У сучасному програмуванні одним з найпоширеніших підходів до розробки алгоритму є об’єктний підхід, у якому програма виконується як результат взаємодії кількох абстрактних об’єктів, які є реалізацією типованих класів. Цей підхід, звісно, має певні, іноді істотні, недоліки, але у значній кількості випадків залишається одним з найефективніших методів проектування програмних засобів.

< до переліку