Візит в “Oxford Brookes University”

Делегація вчених, викладачів та студентів НТУ “ХПІ” на чолі з ректором університету проф. Соколом Є.І. в “Oxford Brookes University”. Візит відбувся з 24 по 28 жовтня 2018 року з метою обговорення з англійськими колегами спільної роботи по виграному гранту в рамках програми “Розвиток лідерського потенціалу університетів України”.

На зустрічі з керівництвом “Oxford Brookes University” ректор НТУ “ХПІ” проф. Сокол Є.І. виступив з презентацією про університет, а завідувач кафедри ППУСС ім. академіка І.А.Зязюна НТУ “ХПІ” проф. Романовський О.Г. з докладом про виконану кафедрою роботою по спільному проекту.