Абітурієнту

На кафедрі ви можете отримати освіту за спеціальностями:

Спеціальність «Психологія»

Абітурієнти, що бажають отримати освіту за фахом «Психологія», можуть ознайомитися із презентацією, що розповідає про переваги навчання на кафедрі ППУСС.
Актуальність одержання освіту за фахом «Психологія» обумовлена затребуваністю психологів у різних сферах: системі освіту, охорони здоров’я, правоохоронних органах, на підприємствах, у системі соціальної допомоги й ін.

Психологи проводять психодіагностику, психокорекцію, психологічну
у, психологічне консультування, психопрофілактичну роботу.

Відомо, що сучасна реальність нашої держави усе більше висуває вимоги до особистості, її стрессостійкости, лабільності, можливості адаптуватися. Зрозуміло, що в таких умовах без професійної психологічної підтримки й допомоги, реалізація особистісного потенціалу практично не можлива.

Тому сучасний психолог зобов’язано отримати освіту, що дозволяє компетентно брати участь у процесах управління, організації й проведення соціальної роботи і т.д.

Цілеспрямована організація, ефективне керівництво й наявність у кадровому складі докторів і кандидатів наук по 9 спеціальностях створює своєрідний синергетичний ефект навчально-виховної роботи.
На кафедрі створене Харківське регіональне відділення Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП). Провідними науковими сферами викладачів кафедри є проблеми інженерної психології, соціальної психології, психології управління, політичної психології і т.д.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Психологія» проводиться з 2004 р.

Розроблений навчальний план підготовки майбутніх психологів відповідає світовим стандартам освіту.
За 8 років студенти й випускники спеціальності добули винагороди на Всеукраїнських конкурсах наукових праць (2 і 3 місце), брали участь і одержали призові місця на Регіональному конкурсі наукових праць студентів (2 місце) і ін.. Студенти 3 і 4 курсу пройшли в третій тур Всеукраїнської олімпіади за фахом «Психологія». Високий рівень знань студентів підтверджує й кількість місць державного замовлення в магістратурі.

При високому загальному конкурсі значна частина набору кафедри припадає на студентів контрактної форми навчання, які становлять п’яту частину контрактників університету.
Детальніше…

 

Спеціальність «Педагогіка вищої школи»

Кафедра педагогіки й психології управління соціальними системами Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на чолі з Романовским Олександром Георгійовичем, доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України проводить професійну підготовку магістрів за фахом «Педагогіка вищої школи» із присвоєнням кваліфікації «викладач університетів і вищих навчальних закладів» і запрошує вас до співробітництва.

Випускники одержують диплом магістра по педагогіці вищої школи державного зразка.

Навчання передбачає вивчення питань філософії освіту, моделювання професійної діяльності,
ньої й професійної підготовки фахівців, педагогічної культури, педагогічної психології, дидактичних систем у вищій школі, інноваційних технологій в освіті і т.д.

Якість підготовки забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, доктори й кандидати педагогічних, філософських, технічних наук, мистецтвознавства.

Кафедра має плідні ділові зв’язки з Національною академією педагогічних наук України навчальними закладами, що ведуть, України й інших країн миру.

Студенти мають можливість проходити стажування за місцем роботи або в НТУ “ХПИ”. Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можлива на українському, російському, англійському мовах.
Детальніше…