Публічне управління

Цільова група

Спеціальність розрахована на перспективних, орієнтованих на кар’єрне зростання менеджерів вищої й середньої ланки, лінійних менеджерів, а також фахівців різного профілю, що бажають одержати кваліфіковану управлінську підготовку.

ПВШ IMG_2869

Компетенції, що набуваються у процесі навчання в магістратурі

Здатність ідентифікувати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі публічного управління та адміністрування й пропонувати підходи до їх вирішення, у тому числі в умовах невизначеності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або практики публічного управління та адміністрування
Крім того, навчання за спеціальністю  «Публічне управління» сприяє розвитку особистісних якостей, управлінської й комунікативної культури професіоналів.

Місія

Підготовка компетентного професіонала, здатного вирішувати складні задачі та проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати ефективну взаємодію суспільства, держави та громадянина щодо задоволення потреб індивідуального та суспільного розвитку

ПВШ IMG_2869

Відмітні риси
Формування комплексного, системного уявлення про управління організацією завдяки унікальному добору дисциплін, що відрізняють програму освітньо-професійної підготовки за фахом від існуючих аналогів. Навчання передбачає вивчення питань з основ державного управління, кадрової політики, управління персоналом,філософії й психології управління, теорії прийняття управлінських рішень, професійних комунікацій.

Запрошуємо до співробітництва для одержання вищої освіти за фахом «Публічне управління» досвідчених керівників, готових до подальшого саморозвитку з метою вдосконалення професійних управлінських умінь, а також молодих керівників для одержання якісного управлінської освіти, яка стане твердою основою в управлінській кар’єрі!