Category Archives: МОНІТОРИНГ.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НТУ «ХПІ» (ОНП 053: Психологія, підсумки за 2023 р.)

Законом України «Про вищу освіту» передбачається у межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснювати моніторинг оцінки якості навчання та періодичний перегляд освітніх програм аспірантів. В НТУ «ХПІ» моніторинг якості організації навчання в аспірантурі проводився

Результати анонімного анкетування аспірантів та науково-педагогічних працівників за 2022 рік.

Законом України “Про вищу освіту” передбачається у межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснювати моніторинг оцінки якості навчання та періодичний перегляд освітніх програм аспірантів. Моніторинг проводився шляхом анонімного анкетування аспірантів та науково-педагогічних працівників. МОНІТОРИНГ