ХVІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

НТУ “ХПІ” разом із НАПН України під керівництвом ректора НТУ “ХПІ”, член-кор. НАН України, доктора техн. наук, проф. Сокола Є.І успішно провели ХVІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Провідними науковцями та викладачами НТУ “ХПІ” було проведено 23 педагогічні майстерні, спрямованих на підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти.

Викладачами кафедри “Педагогіки та психології управління соціальними системам ім. академіка І.А. Зязюна” було проведено 11 майстер-класів та тренінгів. Одна із педагогічних майстерень була проведена під моїм керівництвом.