КОНФЕРЕНЦІЯ “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ:ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів та вчених «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Конференція відбудеться 18 жовтня 2018 року на базі

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Форма роботи конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ

Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус У2.

Контактні телефони: +38-057-707-64-90, +38-057-707-68-60

E-mail: psy_conference_khpi@ukr.net

Інформацію про конференцію можна знайти на офіційній сторінці кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна НТУ «ХПІ» http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/konferentsii

Основні напрями роботи конференції:

Секція 1Психологічні засади реформування системи підготовки молодих викладачів в університеті. Голова секції: КНИШ Анастасія Євгенівнадоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ». Секретар секції:

Секція 2.  Формування сучасного лідера: виклики сьогодення. Голова секції: ЧЕБАКОВА Юлія Григорівна – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук. Секретар секції:

 Секція 3. Психолого-педагогічний досвід у формуванні національної гуманітарно-технічної еліти. Голова секції: МОВЧАН Яна Олександрівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат психологічних наук. Секретар секції:

Секція 4. Організаційні, професійні та соціальні ролі у діяльності сучасного фахівця. Голова секції:  КВАСНИК Ольга Віталіївнадоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук. Секретар секції:

Секція 5. Психолого-педагогічні технології розвитку лідерського потенціалу особистості. Голова секції: ШАПОЛОВА Вікторія Валеріївна – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук. Секретар секції:

Відповідальний секретар конференції

к.психол.н., доц. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна, доц. Богдан Жанна Борисівна

Технічний секретар конференції

інженер каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна Гриценко Ольга Сергієвна

р.т. +38-057-707-68-60

Організаційний внесок за участь у конференції: 150 грн. У його вартість входить: сертифікат учасника конференції, програма конференції, збірник матеріалів конференції в електронному варіанті.

Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7573 5998 8138 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна. Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2018 року надіслати на е-mail оргкомітету конференції psy_conference_khpi@ukr.net окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка), вказавши в темі листа відповідний номер секції;

– тези (до 3 сторінок);

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата).

Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками, які не надіслали свої заявки і оргвнесок для участі в конференції вчасно.

ЗАЯВКА