MicroCAD-2024 – засідання секції «Інформаційні технології в управлінні соціальними системами»

24 травня 2024 року у рамках XXXІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2024) відбулося засідання секції 8.2 «Інформаційні технології в управлінні соціальними системами», в якому взяли участь викладачі та аспіранти кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна (завідувачка проф. Ніна Підбуцька), представники інших кафедр НТУ «ХПІ». Учасники секційного засідання виступили з актуальними і цікавими доповідями, особливо широкі дискусії викликали доповіді аспірантів.