Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників»

14-15 травня в НТУ «ХПІ» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників».

Іван Андрійович Зязюн –  це визнаний в Україні і всьому світі педагог-новатор і філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» 1,2,3 ступенів і Золотої медалі Союзу вчителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. Він автор понад 350 наукових праць. Міністр освіти і науки України (1990-1991 рр.) У 1998 році Американський біографічний інститут назвав І.А. Зязюна «Людиною року», а в 1998-2000 рр. Він займав пост президента Міжнародної асоціації макаренковедов. Але найбільшу славу він отримав, працюючи в 1975-1990 рр. Ректором Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Будучи засновником дійсно революційною для колишнього радянського суспільства Концепції педагогічної майстерності все своє творче життя присвятив саме педагогіці, вихованню та актуалізації кращого, прекрасного в людині.

Кафедра педагогіки та психології НТУ «ХПІ» довгі роки співпрацювала з Іваном Андрійовичем. Багато педагогічних починань НТУ «ХПІ», були розпочаті з ініціативи або реалізовані при персональній підтримці І.А. Зязюна, завдяки чому НТУ «ХПІ» вже багато років є одним з лідерів в Україні у сфері гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти України.

У роботі конференції взяли участь представники 9 країн світу: Азербайджанська республіка (м. Баку), Республіка Білорусь (м. Могильов), Федеративна Республіка Німеччина (м. Мюнхен), Польща (м. Варшава), Румунія (м. Петрошани), Королівство Марокко (м. Ель-Джадіда), Республіка Казахстан (м. Костанай), Турецька Республіка (м. Ялова), Російська Федерація (м. Махачкала, м.  Новосибірськ, м. Бєлгород).

Науковий потенціал характеризується участю в конференції: 4 академіків наук НАПН України; 1 член-кореспондента НАН України; 3 член-кореспондентів НАПН України; 69 – докторів наук; 87 – кандидатів наук.

7На пленарному засіданні конференції (14 травня 2015 року) обговорювалися ідеї і спадщина І.А. Зязюна. Наші гості, близькі соратники колеги Івана Андрійовича поділилися своїми спогадами про роботу з видатним педагогом. Свої доповіді представили Ничкало Неля Григорівна (академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, д.пед.н, професор, м.Київ), Прокопенко Іван Федорович (ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, дійсний член НАПН України, д.пед.н., професор, м.Харків), Бех Іван Дмитрович (директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор, м.Київ), Биков Валерій Юрійович (директор інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, дійсний член НАПН України, д.т.н., професор, м.Київ).

6Активну участь у конференції взяла делегація Університету соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – м.Варшава, Польща) на чолі з віце-ректором SWPS, доктором хабілітованим у сфері права Гардоцкой Терезою. Разом з Т. Гардоцкой у складі делегації SWPS в роботі науково-комунікативного заходу взяв активну участь начальник міжнародного відділу SWPS, доктор філософії Павло Ковальські. Під час свого виступу на засіданні секції Т. Гардоцка обгрунтувала місце і роль європейської освіти в становленні національного освітнього простору України і Польщі та визначила основні напрямки подальшого розвитку міжнародної співпраці між університетами. Цікавим і дуже корисним, враховуючи практичну значимість представленого матеріалу став виступ П. Ковальського. На думку вченого інтернаціоналізація університетської діяльності є не тільки відповіддю на виклик глобалізаційних процесів, розвиток яких впливає на динаміку і зміст трансформаційних перетворень системи вищої освіти, а й умовою подальшого розвитку національного освітнього середовища.

 

1Виступ віце-ректора SWPS Терези Гардоцкой під час пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників» (14 травня 2015)

 

 

 

 

 

 

 

5Віце-ректор SWPS Тереза Гардоцка і начальник міжнародного відділу SWPS Павло Ковальські після пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників» (14 травня 2015)

 

 

 

 

 

 

8Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» Романовський Олександр Георгійович під час офіційного прийому членів делегації SWPS (14 травня 2015)

 

 

 

9

Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» Романовський Олександр Георгійович та почесні гості Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників» перед початком пленарного засідання (14 травня 2015)

 

 

 

10Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» Романовський Олександр Георгійович і директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович перед початком пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна в працях його учнів і соратників» (14 травня 2015 року)

 

 

2  IMG_4219