Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна в його соратниках і учнях»: ідеї Добра, Краси і творчості в сучасній педагогіці

16 – 17 травня в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» пройшла 2-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна в його соратниках і учнях». Ця конференція є логічним продовженням традиційних педагогічних читань, які більше 10 років проводилися в НТУ «ХПІ» з ініціативи особисто І.А. Зязюна та кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, яка з 2015 р. носить ім’я Івана Андрійовича.

На відкритті конференції з вітальним словом виступив завідувач кафедри ППУСС ім. І.А. Зязюна, проф., д. пед. н. О.Г. Романовський. Він підкреслив актуальність ідей І.А. Зязюна в сьогоднішніх реаліях нової, людино-орієнтованої педагогіки і особливо наголосив на важливості творчого начала, яким повинен володіти кожен викладач.

На пленарному засіданні першим виступив ректор НТУ «ХПІ» проф., д.т.н. Є.І. Сокол з доповіддю про трансформацію підходів до інженерної освіти. Він розповів про останні інновації в навчальному процесі НТУ «ХПІ» – зокрема, реалізації дуального підходу до освіти на кафедрах ІТ-профілю, в рамках якого магістри поєднують теоретичне навчання з практичною роботою.

Також в ході пленарного засідання виступили колеги І.А. Зязюна: Директор інституту інформаційних технологій і методів навчання НАПН України, проф., д.т.н. Валерій Юхимович Биков, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, д.пед.н. Анатолій Іванович Кузьмінський, професор кафедри педагогіки і психології професійної освіти Національного авіаційного університету, ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, д.пед.н., проф. Іван Федорович Прокопенко.

Тематика їх виступів була дуже різноманітна – було сказано про комп’ютерно-технологічну платформу освіти громадських знань, стратегії розвитку національної освіти, педагогічну майстерність. Але стрижнем усіх виступів, їх об’єднуючим началом виступала людино центрична педагогіка добра, яку пропагував не тільки в своїх роботах, а й у практичній діяльності Іван Андрійович Зязюн.

Це особливо підкреслив у своєму виступі Олександр Андрійович Лавриненко, завідувач відділом змісту та технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, проф., д.пед. н., племінник Івана Андрійовича.

В ході конференції працювало 8 секцій, кожна з яких була присвячена актуальним проблемам сучасної сфери освіти: новим педагогічним технологіям, педагогічній культурі викладачів, формуванню лідерів-управлінців, сучасним тенденціям міжнародного освітнього співробітництва. На секційних засіданнях піднімалися цікаві питання як теоретичного, так і прикладного характеру – моральної і естетичної культури вищої школи, виховання морально-духовних якостей майбутніх керівників, формування професійної компетентності фахівців.

Іван Андрійович Зязюн і його ідеї педагогіки добра добре відомі в усьому світі. При цьому Іван Андрійович – не тільки видатний вчений і педагог. Все своє життя Іван Андрійович присвятив великим ідеям Добра, Краси і Творчості, підкреслюючи їх пріоритетну роль в процесі формування особистості, виховання і актуалізації найкращого, найпрекраснішого в Людині.

Ця позиція І.А. Зязюна знайшла своє відображення у творчій частині конференції – концерті, присвяченому пам’яті великого вченого і чудової людини. На концерті звучали авторські пісні О.Г. Романовського і творчі номери студентів кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна. Ці ліричні твори знайшли відгук у душі у кожного глядача, змусили поглянути на світ і на себе трохи інакше, з більшим оптимізмом і надією. Цей концерт став органічною частиною конференції, підтвердженням того, що саме культура виступає наріжним каменем формування та розвитку особистості.

Можна з упевненістю сказати, що традиція проведення педагогічних читань на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна багато в чому унікальна, оскільки ось уже понад 10 років вона щорічно збирає форуми, присвячені актуальним питанням педагогіки у всьому її різноманітті. Ця конференція – не тільки важлива складова розвитку української педагогіки, а й зустріч колег і соратників, в ході якої народжуються нові наукові концепції і творчі ідеї.