Міжнародна науково-практичної конференція «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 16 листопада 2016 року

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Чебакова Юлія Григорівна,моб. +380509356462. E-mail: ch-julia2 @rambler.ru
 • Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com
 • Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@net
 • Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09).

E-mail: olaolaola@ukr.net

 • Соціальна відповідальність у системі цінностей сучасного суспільства (голова: Бурега Валерий Васильвич, т. 707-68-36; секретар: Голованов Борис Дмитрович, моб. +380673077866). E-mail: golovanov2003@list.ru

6.Гуманітарна оцінка техніки й технологій: протиріччя техногенної цивілізації (голова: Дольська Ольга Олексіївна, т. 707-60-20; секретар: Міщенко Марина Миколаївна, моб. +380509346945).

E-mail: vykladach.ukr@gmail.com

 • Технічний прогрес та відповідальність фахівця (голова: Лазуренко Олександр Павлович, т. 720-61-76; секретар: Червоненко Іван Ігорович, моб. +380935567444). E-mail: chervonenko_ivan@mail.ru
 • Перспективи розвитку технічного прогресу і відповідальний підхід до вирішення екологічних проблем (голова: Рассоха Олексій Миколайович, т. 707-62-14; секретар: Черкашина Ганна Миколаївна, т. 707-61-86).

E-mail: annikcherkashina@rambler.ru

 • Історія науки і техніки як фактор формування світоглядних та духовних основ гуманітарно-технічної еліти (голова: Скляр Володимир Миколайович, т. 707-65-03; секретар: Гутник Марина Валеріївна, моб. +380509710612).

E-mail: marina_zoza@mail.ru

Форма роботи конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська

Для своєчасної підготовки програми і матеріалів конференції просимо Вас подати секретарям або головам секцій:

 • текст доповіді в електронному і роздрукованому вигляді на одній із робочих мов (6–8 сторінок) згідно з вимогами до 18 листопада 2016 року.

Вимоги до оформлення статей

 1. Приймаються до друку оригінальні матеріали науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.
 2. Стаття подається у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім’я файлу (латинськими літерами) повинне відповідати прізвищу першого автора.
 3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 1,25 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см.
 4. Порядок розташування матеріалу
 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ ДРУКУЄТЬСЯ УДК статті;
 • через рядок по правому краю друкуються курсивом прізвища авторів та ініціали, через кому з нового абзацу місто та країна;
 • через рядок по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст статті, відформатований по ширині рядка;
 • рисунки, схеми і графіки мають бути виконані у чорно-білому варіанті;
 • через один рядок друкується список літератури мовою оригінала, оформлений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 та відповідно до Бюлетеню ВАК № 3,2008 та транслітерація списку літератури;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкуються анотації та ключові слова: українською, англійською й російською мовами. Порядок анотацій:

– ініціали та прізвища авторів (посередині рядка);

– через рядок з відступом (1,25 см) великими літерами посередині назва статті;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст анотації;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкуються ключові слова.

6. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати  тези, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

Заявка учасника

Міжнародної науково-практичної  конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Прізвище___________________________________________________

Ім’я___________________________________________________

По батькові_________________________________________________

Наукова ступень_____________________________________________

Вчене звання________________________________________________

Місто, країна________________________________________________

Організація (установа)________________________________________

Посада_____________________________________________________

Телефон____________________________________________________

Е-mail______________________________________________________

Назва доповіді_______________________________________________

Секція №___________________________________________________

Підпис______________                              «______»________2016 р.

 

Контактні телефони:

+ 38 (057)–707–68–60 (роб.)

050-303-56-07 (моб.) – Солодовник Тетяна Олександрівна

 

Адреса оргкомітету конференції:

Україна, м. Харків – 61002,вул. Багалія, 21, НТУ «ХПІ»,

чл.-кору. НАПН  Україні, завідувачу кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами      д.пед.н., проф. Романовському О.Г.

Тел. (057) 7004025, 7076042 Факс (057) 7076371 Е-mail: konfer87@mail.ru

 

Організаційний внесок за участь у конференції 100 грн. У його вартість входить: програма конференції, збірник наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» в електронному варіанті. Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ № 5168 7572 9450 1301 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна. Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 10 листопада 2016 року надіслати окремими файлами на е-mail оргкомітету конференції psy_conference_khpi@ukr.net :

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка), вказавши в темі листа відповідний номер секції;

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата).