Нова спеціальність

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» запрошує на навчання за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Управління в сфері соціального забезпечення»  другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузі знань 23 Соціальна робота
Галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти 0413______ Management and administration___ 
Освітня кваліфікація Магістр з соціального забезпечення

Запрошуються особи, які мають перший (бакалаврський) рівень освіти

Підготовка магістрів буде здійснюватися на базі Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна.

Соціальне забезпечення – перспективна спеціальність.

Соціальне забезпечення невідривне від суспільства і спрямоване на усі його прошарки. Тому необхідність у спеціалістах такого напряму існуватиме доти, доки існує суспільство.

Спектр організацій, де випускники можуть знайти застосування своїм здібностям дуже широкий – починаючи від державних установ і завершуючи недержавними організаціями та установами в сфері соціального забезпечення.

Випускники можуть виконувати професійні види робіт і обіймати первинні посади, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері соціального забезпечення згідно із Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та професійним стандартом «Соціальний менеджер», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 261 від 10.02.2021р.:

148 – Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.

1483 – Менеджери (управителі) у соціальній сфері.

2412 – Професіонали в галузі праці та зайнятості.

2446 – Професіонали в галузі соціального захисту населення.

3443 – Інспектори із соціального захисту.

Враховуючі сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, здобувачі вищої освіти опановують «м’які навички», а саме: вчаться роботі з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях в майбутній професійній діяльності.

Упровадження управлінських, психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій у процес навчання сприятиме всебічному формуванню у майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення готовності до практичної діяльності та скороченню періоду адаптації під час виконання професійних обов’язків.

Більш детальна інформація про умови прийому – на сайті кафедри

або за тел. 050-61-35-073 (Грень Лариса Миколаївна)