ОБГОВОРЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ВИМОГ ДО ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

27 червня 2022 року відбулось засідання методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі Office365, під час якого члени робочої групи ОП «Педагогіка вищої школи» обговорили та затвердили оновлені вимоги до написання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт магістрів на основі Стандартів, затверджених НТУ «ХПІ», та з урахуванням сучасних вимог до оформлення результатів наукових досліджень та вимог академічної доброчесності.

Незважаючи на складні умови, кафедра працює задля спільної мети: підвищення якості вищої освіти, підготовки конкурентоспроможних фахівців в галузі педагогіки вищої школи, педагогів-лідерів.

На основі рішень Методичної комісії буде підготовлено до видання «Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи».