Подвійний диплом “Психологія” Україна-Польша

555Підписання Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м.Варшава) в галузі створення і реалізації програми подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія»

14 травня 2015 в НТУ «ХПІ» відбулася знакова не тільки для НТУ «ХПІ», а й для освітнього простору Харківщини подія, важливість і значущість якої для подальшого розвитку важко переоцінити. Саме в цей день відбулася церемонія підписання Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м.Варшава) в галузі створення і реалізації програми подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія ». З боку НТУ «ХПІ» Угода була підписана ректором НТУ «ХПІ» член-кореспондентом Національної академії наук України, доктором технічних наук, професором Соколом Євгеном Івановичем та проректором з науково-педагогічної роботи, член-кореспондентом Академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Романовським Олександром Георгійовичем. З боку SWPS, документ був підписаний віце-ректором SWPS, доктором хабілітованим * у сфері права, Гардоцкой Терезою. Ухвалення цієї угоди відбулося в рамках підписаного в листопаді 2014 договору про науково-технічне та навчальне співробітництво між НТУ «ХПІ» та SWPS.

12Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович і віце-ректор SWPS Тереза Гардоцка при підписанні Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, Варшава) в галузі створення і реалізації програми подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія» (14 травня 2015)

 

 

13Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович знайомить віце-ректора SWPS Терезу Гардоцку і начальника міжнародного відділу SWPS Павла Ковальського з історією та сучасністю НТУ «ХПІ» (14 травня 2015)

 

 

 

14Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович та проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Романовський Олександр Георгійович при обговоренні умов реалізації Угоди про міжнародне співробітництво

 

 

 

Підписання Угоди про міжнародне співробітництво в галузі створення і реалізації програми подвійного диплому стало логічним завершенням напруженої і копіткої роботи групи експертів щодо погодження змісту навчальних планів і робочих програм, а також розробки та узгодження організаційних норм в площині практичного виконання Угоди. До роботи у складі експертної групи були залучені кращі представники професійних кафедр, факультетів та відділів з НТУ «ХПІ» та SWPS. Кожна стаття підписаної угоди була не тільки ретельно виписана і розглянута в контексті свого змістовного наповнення, а й зважена за напрямками свого практичного використання в рамках інституційного середовища України та Польщі. Представники польської делегації, до складу якої разом з prof. SWPS, dr hab. Т. Гардоцкою входив начальник міжнародного відділу PhD Павло Ковальські, високо оцінили професійний рівень фахівців НТУ «ХПІ», який був продемонстрований під час процесу підготовки та узгодження змісту Угоди. Т. Гардоцка висловила професору Соколу Е.И, професору Романовському О.Г., професору кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Морозу В.М. своє задоволення рівнем організації процесу підготовки і підписання Угоди та щиру подяку за особисту участь у підготовці її тексту.

Відповідно до норм підписаної Угоди передбачається, що кожен студент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», який успішно закінчив два курси за відповідним напрямом підготовки і має достатній для засвоєння навчального матеріалу рівень володіння англійською або польською мовами, матиме можливість навчатися три семестри в SWPS на умовах окремого договору. Під час навчання студенти будуть не тільки засвоювати навчальний матеріал, а й знайомитися з тисячолітньою історією Польщі та її культурною спадщиною. Угода передбачає, що студенти Харківської політехніки після закінчення терміну навчання в SWPS і останнього семестру четвертого курсу в НТУ «ХПІ» будуть допущені до захисту дипломної роботи. У разі успішного захисту диплома перед спільною комісією НТУ «ХПІ» – SWPS, учасник програми отримає одночасно два окремих диплома (НТУ «ХПІ» та SWPS відповідно), кожен з яких, відповідно до національного законодавства, мати самостійну юридичну силу.

15Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович і актив кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами разом з віце-ректором SWPS Терезою Гардоцкой і начальником міжнародного відділу SWPS Павлом Ковальські після підписання Угоди про створення та реалізацію програми подвійного диплому бакалаврського рівня з спеціальності «Психологія» (14 травня 2015)

 

 

16Віце-ректор SWPS Тереза Гардоцка і начальник міжнародного відділу SWPS Павло Ковальські під час зустрічі з ректором НТУ «ХПІ», член-кореспондентом Національної академії наук України Соколом Євгеном Івановичем (14 травня 2015)

 

 

 

17Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович під час знайомства з віце-ректором SWPS Терезою Гардоцкой (14 травня 2015)

 

 

 

 

18Ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України Сокіл Євген Іванович і віце-ректор SWPS Тереза Гардоцка в хвилину підписання Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща , м.Варшава) (14 травня 2015)

 

 

19Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Романовський Олександр Георгійович і віце-ректор SWPS Тереза Гардоцка при обговоренні перших практичних кроків щодо використання норм Угоди про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, г .. Варшава) (14 травня 2015)

 

Виступ віце-ректора SWPS Терези Гардоцкой на Міжнародній науково-практичній конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна в роботах його учнів і соратників»:

«Шановне керівництво національного технічного університету« Харківський політехнічний інститут », шановна президія, учасники конференції.

Від імені адміністрації та професорсько-викладацького складу Університету соціальної психології та гуманітарних наук (Польща) хочу привітати учасників знакового не тільки для України, науково-комунікативного заходу присвяченого розвитку наукової школи академіка Зязюна Івана Андрійовича.

Знаючи і використовуючи напрацювання ученого в галузі педагогіки добра і педагогічної майстерності, наш університет звернув увагу на кафедру педагогіки і психології управління соціальними системами очолювану учнем, соратником і послідовником академіка Зязюна, Членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України, Академіком академії вищої школи України, Академіком академії політичних наук України, професором Романовським Олександром Георгійовичем. Беручи до уваги заслужений авторитет кафедри в освітньому просторі регіону, високий професіоналізм її науково-педагогічного персоналу, а також існуючий потенціал для подальшого розвитку, керівництво Університету соціальної психології та гуманітарних наук прийняло рішення про розширення нашої співпраці в рамках підписаного раніше Договору про науково-технічну і навчальному співпрацю.

Хочемо проінформувати наукове співтовариство України про те, що сьогодні о 16.00, під час зустрічі з ректором НТУ «ХПІ» член-кореспондентом Національної академії наук України професором Соколом Євгеном Івановичем ми плануємо підписати Угоду про міжнародне співробітництво в галузі створення і реалізації програми подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія», де з боку НТУ «ХПІ» нашим партнером виступатиме кафедра Романовського Олександра Георгійовича.

Не стумлюючи вас подробицями цієї знакової для розвитку подальшої співпраці між нашими університетами події, хочу звернути увагу на її важливість і актуальність. Дана угода є унікальною не тільки тому, що вона одна з перших в Україні, а насамперед тому, що відкриває принципово нові горизонти для розвитку співробітництва. Ми впевнені, що програма подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія» знайде своє гідне місце на ринку освітніх послуг не тільки Харківського регіону, а й усієї України.

Крім того, хочу повідомити, що саме в ці дні п’ять студентів кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» знаходяться в Університеті соціальної психології та гуманітарних наук у Варшаві, де знайомляться з історією та традиціями нашого навчального закладу, а так само з умовами і перспективами навчання в ньому. Повірте, нам є що запропонувати студентам НТУ «ХПІ», як в плані змісту освітньої програми, так і в контексті насиченою культурного життя Польщі. Разом з тим, нам є чому вчиться у наших колег з НТУ «ХПІ», університету, в якому панує краса педагогічного дії і філософія успіху! »

 


Зустріч колективу кафедри ППУСС з делегацією Університету соціальної психології і гуманітарних наук (SWPS, Польща)

В рамках участі делегації Університету соціальної психології і гуманітарних наук (SWPS, Польща) у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-моральні основи і відповідальність особистості в долі людській цивілізації» (5-6 листопада 2014), відбулася подія, розуміння важливості якої приходить з усвідомленням тих перспектив розвитку, які відкриваються перед кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами.

За ініціативи завідувача кафедрою ППУСС професора Романовського О.Г., 06.11.2014 на кафедрі ППУСС відбувся круглий стіл за участю делегації SWPS на чолі з проректором з наукової роботи та міжнародних відносин професором Терезою Гардоцкою.

 

IMGP64   IMGP91

Метою організації та проведення організаційно-комунікативного заходу стало обговорення перспектив співробітництва кафедри ППУСС НТУ «ХПІ» з Факультетом психології SWPS в рамках можливості підготовки та реалізації програми подвійного диплому за спеціальністю «Психологія».

Завідувач кафедрою ППУСС професор Романовський О.Г., виступаючи перед гостями та членами кафедри, звернув увагу присутніх на потенціал кафедри та її успіхи в організації науково-методичної та навчально-виховної роботи. Акцентуючи увагу учасників круглого столу на необхідності інтеграції в європейський науково-освітній простір та розвитку академічної мобільності студентів, професор Романовський О.Г. підкреслив важливість організаційно-комунікативного заходу та його роль в підвищенні конкурентоспроможності кафедри ППУСС. Концепція створення та розвитку програми подвійного диплома була презентована Морозом В.М., професором кафедри ППУСС.

IMGP97   IMGP42

Про важливість цого організаційно-комунікативного заходу свідчить і той факт, що в його роботі взяв найактивнішу участь дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, професор В.Е. Биков , який не тільки звернув увагу на необхідність реалізації програм подвійних дипломів в контексті їх затребуваності з боку споживачів освітніх послуг, а й підкреслив їх роль у розвитку наукового і методичного потенціалу професорсько-викладацького складу університету.

Підсумком круглого столу стало підписання договору про науково-технічне і навчальне співробітництво між НТУ «ХПІ» та SWPS. Підписаний документ став першим кроком кафедри ППУСС в реалізації ідеї про створення програми подвійного диплому за участю одного з провідних європейських університетів. Крім того, учасники круглого столу досягли домовленості про можливість організації короткострокового обміну студентами з метою знайомства з культурою та академічної життям ВНЗ – партнера, а також регіону, в якому він розташований.

IMGP72  IMGP38

IMGP48  IMGP69