СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

 

24.11.2021 на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відбувся науковий семінар «Академічна доброчесність» для навчально-педагогічного персоналу та аспіранів кафедри.

 

Семінар дозволив освітити та актуалізувати питання дотримання та порушення академічної доброчесності, зокрема було докладно розглянуто такі порушення, як академічний плагіат, самоплагіат, фальсифікацію та фабрикацію. Зміст семінару викликав значну зацікавленість учасників.