СЕМІНАР «ПУБЛІКАЦІЇ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

20.02.2023 на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відбувся науковий семінар «Публікації та академічна доброчесність» для аспірантів ОНП «Освітні, педагогічні науки» та ОНП «Психологія» та навчально-педагогічного персоналу кафедри.

Семінар дозволив освітити та актуалізувати питання сучасних вимог до публікацій та дотримання академічної доброчесності. Зокрема було розглянуто питання правил цитування та посилання, проблем визначення академічного плагіату, самоплагіату, фальсифікації та фабрикації. Зміст семінару викликав значну зацікавленість учасників.